Hem

Klärvoajans ESP

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 186, v15 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/klaervoajans.html
är Trobart , Upplevbart , Praktiserbart och ESP

Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda eller befinner sig på helt annan plats.

Alias: clairevoyance, clairvoajant, clairvoians, clairvoyance,klarsyn, clairvoyant, clairvoyjance, clearvoajans, illavarslande, klarsynt, klervojans, klervojant, klärfoajans, klärfoajens, klärvoajant och livet-klarsynt

normal

Klärvoajans kommer från franskans clairvoyance och betyder ordagrant klarsyn. Detta är ungefär samma sak som svenskans synsk. Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda. Enligt denna tolkning gör man en skillnad på klärvoajans och exempelvis kläraudiens.

I parapsykologin generaliserar man vanligtvis klärvoajans till att innefatta alla former av ESP mellan fp och ett livlöst målobjekt i nutid. Med denna definition innefattas sådant som psykometri, pendling och astralprojektion.

normal

Klärvoajans

Klärvoajans är förmågan att uppfatta händelser som sker i nutiden, så nära som i huset bredvid eller så långt bort som på andra sidan jorden. Genom klärvoajans kan man även fånga upp fakta om personer och platser. Liksom med de andra paranormala förmågorna sker detta vanligen med människor som står en nära, eller i akuta och på olika sätt viktiga situationer. Klärvoajans kan uppträda spontant, eller som led i en andlig-psykisk utvecklingsprocess.

En del människor upplever klärvoajans som att färdas till den plats eller person man fångar upp information om, och upplever att de befinner sig både på platsen där deras fysiska kropp är och på platsen där händelsen sker eller personen befinner sig. Andra upplever klärvoajans som att se bilder, filmer eller visioner i sitt sinne.

Liksom med prekognitiv förmåga är det lättare att med klärvoajans fånga upp känslomässigt laddade händelser, eftersom de sänder ut starka signaler. Klärvoajans kan vara en stor resurs för att få information i olika sammanhang, stå i närmare kontakt med världen och människorna omkring sig, bli uppmärksam på omständigheter som kan vara farliga mm., men kan också upplevas som skrämmande eller obehagligt för någon som är ovan. När man vänjer sig och lär sig att hantera klärvoajans kan den bli en stor tillgång.


normal

Klärvoajans betyder klarseende och innebär förmågan att se med sina inre ögon dvs få information via inre bilder. Man kan bla se föremål, avlidna personer, andliga väsen och auran hos andra personer.

normal

Vi människor föds med fem sinnen,det sjunde är då man kan se vad som händer i framtiden, alltså det som inte finns nu.