Hem

Upptäck ditt andra sinne Facklitteratur

En introduktion till utanför kroppen-upplevelser

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162242, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Thyra
är Facklitteratur
Behandlar Andevärlden, Klärsentinens, Kläraudiens, Klärvoajans, Astralsex, Sömnparalys, Hallucinationer, Döden, Ickefysiska livsformer, Hypnagogna tillstånd, Trans, ESP, UFO, Telepati, Fjärrsyner, Näradöden-upplevelse, Ut ur kroppen-upplevelse, Astralprojektioner, Paranormalt fenomen och Klardrömmar
Publicerad år 2003
ISBN 87056-94-1
sidantal 182
Av Camilla Persson
Publicerad av Energica

Bok om hur man ska göra för att nå den översinnliga verkligheten.

Alias: upptäck ditt andra sinne

normal

Det första sinnet är fysiskt. Det andra sinnet är metafysiskt. Två mänskliga sinnen integrerade utgör ett kraftfullare instrument att stämma av verkligheten med. Tack vare det andra sinnet kan man göra det som många hittils ansett är omöjligt. Det är till exempel det enda sättet att träffa döda anhöriga i det vackra sommarlandet, besöka tider och platser ur det förgångna, samt utforska parallella universum.

Upptäck ditt andra sinne handlar om hur man ska göra för att nå den översinnliga verkligheten. Att vi kan göra det är naturligtvis inget som läsaren ska tro på. Det är något man ska kunna känna och veta. Det är därför den här boken finns - för att vi ska slippa tro eller hoppas.

Utanför kroppen-uppelvelser (uku) har många likheter med nära döden-upplevelser (ndu) och en del anser att det är samma sak. I Upptäck ditta andra sinne ger Camilla Persson en ingående beskrivning av den utanförkroppsliga upplevelsen (även kallad astralprojektion).

Boken tar upp många tankeriktningar och frågor om ämnet samt ger en beskrivning av hur man som nybörjare kan börja släppa taget om kroppen. Upptäck ditt andra sinne är en utmanande, kittlande och framåtblickande bok som visar vägen till en mycket större verklighet - den bortom det fysiska.