Hem

Hypnagogt tillstånd Hallucination

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 865, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/hallucination/hypnagog.html
är en sorts Hallucination

Detta är benämningen på de hallucinationer som kan uppträda under sömnparalys (SPs).

Alias: hypnagoga tillståndet, hypnagogna tillstånd, hypnagogt tillstånd och hypnapompa hallucinationer

normal

Detta är benämningen på de hallucinationer som kan uppträda under sömnparalys (SPs). Hypnagoga är hallucinationer vid insomnandet och hypnopompa är hallucinationer vid uppvaknadet. Jag har enbart haft hypnagoga och det verkar vara vanligast (även om det inte är vanligt). Jag tror inte man vet säkert vad som orsakar dessa hallucinationer men en teori är att de är manifestationer av den egna skräcken under en SP, som antagligen kommer av att inte kunna röra sig. Det man upplever under en hypnagoga hallucinationer (HH) känns väldigt verkligt och oftast är man en förstummad och förlamad åskådare av något riktigt hemskt, ibland kan det vara vardagliga händelser fast som på något sätt känns otroligt falska och fasansfulla. Alla HHs jag haft har varit läskiga.

Jag tror att alla sinnen deltar i en HH, även om jag minns upplevelserna mest i form av synintryck och vissa ljud. Men det är samma sak med mina vanliga minnen från verkliga händelser. Att de är hallucinationer och inte verkliga händelser är tror jag eftersom jag inte upptäckt några andra kopplingar till verkligheten mer än genom mina minnen(jag har alltså inte upplevt någon realtidsinteraktion med vanliga verkligheten) men vem vet ...

Upplevelser som bortföranden och undersökningar utförda av utomjordingar och maror som kommer och rider på en om natten låter som HHs (maran som rider på en(gammal folktro) är antagligen SP-tillståndet). Om min första HH hade stämt mer överens med historier om utomjordingar, spöken och annat och om jag hade trott på dessa hade jag kanske sett upplevelsen som ett säkert bevis på att de verkligen existerade.


normal

Falsk verklighet

Verklighetstrogna hallucinationer kan orsakas av en mängd olika faktorer, t.ex. abnorma mentala tillstånd, drogmissbruk, utmattning, feber, suggestion, hypnos, men också under helt normala betingelser i samband med våra insomnings- respektive uppvakningsfaser. De upplevelser som inträffar i sovrum där utomjordingar, spöken, änglar eller andra främmande varelser visar sig är ofta just sådana hallucinationer. De kallas på fackspråk för hypnagoga respektive hypnapompa.

De hypnagoga och hypnapompa hallucinationerna är båda en produkt av det undermedvetna som spelar upp ytterst verkliga och uppslitande scener där utomjordiska varelser, avlidna personer, monster, religiösa varelser som djävulen, änglar, demoner eller Jesus m.fl. kan uppträda. Hypnagoga- och hypnopompa hallucinationer kan ge upphov till extremt hemska erfarenheter. Upplevelsen tar i dessa fall ingen som helst hänsyn till offrets normala sinnelag utan det är först efter upplevelsen man kan ha nytta av en förhoppningsvis skeptisk livssyn. Själva upplevelsen kan i värsta fall beskrivas som att man befinner sig utlämnad mitt inuti en fruktansvärd skräckfilm.

Hypnapompa hallucinationer med vidhängande sömnparalys är ofta de som skrämmer upp folk mest, beroende på att den drabbade oftast vaknar upp till den fysiska verkligheten ganska brutalt efter en sådan här upplevelse. Vid själva uppvaknandet då förlamningen släpper kan den drabbade uppleva extrem kallsvett samtidigt som hjärtat rusar av ren och primitiv skräck. Inträffar detta mitt i natten och den drabbade är en mycket fantasifull person kan denne mycket väl uppleva en sådan händelse som helt verklig, medan en skeptisk sinnad person i bästa fall inser att det var det undermedvetna som spelade ett spratt. Men det kan ta flera minuter efter uppvaknandet innan logiken och det sunda förnuftet överbryggar den omtumlande händelsen. Det är alltså inte så konstigt att det finns folk som kan svära på att deras upplevelser är verkliga, det är ju faktiskt så som de har uppfattat det hela. Att övertyga dessa människor att det bara var deras hjärna som spelade dem ett spratt kan vara en helt omöjlig uppgift.

Religiösa uppenbarelser, alien abductions och upplevda spökerier är vanliga yttringar vid denna typ av hallucination. Om offren uppger att de har varit paralyserade och helt oförmögna att röra sig, samtidigt som de kan beskriva händelsen detaljerat, så bör det vara ganska lätt att avslöja orsaken. Upplevelsen kan många gånger vara mycket obehaglig men även visa upp helt normala vardagshändelser som man i efterhand av naturlig anledning ej fäster allt för stor vikt vid. Man kan t.ex. höra klockor ringa eller sitt namn ropas, familjemedlemmar kan vistas i sovrummet etc. En vanlig händelse är att man upplever ett fall och när man sedan slår i marken uppstår ett väldigt ryck i hela kroppen som gör att vaknar upp hastigt och ganska brutalt. Har man någon gång upplevt detta scenario har man också delvis upplevt det man kallar för hypnapompa hallucinationer.