Hem

Undermedvetande Psykiskt fenomen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 391, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/undermedvetande.html
är en sorts Psykiskt fenomen

Det undermedvetna arbetar hela tiden åt oss som ett slags dator.

Alias: det undermedvetna, omedvetna och subconscious

normal

Också kallat det omedvetna" eller det inre medvetandet.

Det finns två saker om det undermedvetna som är verkligt viktigt att notera:

1. Det undermedvetna använder ett helt annorlunda sätt att tänka jämfört med vårt normala vardagliga vakna tänkande. Det använder primärprocessen som i princip är drömtänkande -- tydligt, konkret föreställande, paralogiskt, symboliskt.
2. Det mesta av vårat vardagliga upplevande, vårat sätt att bete oss, vårat humör, även våra tankar, är totalt styrda av vårat undermedvetande -- vi ser bara vad vårat undermedvetna tillåter oss att se, vi hör bara vad vårat undermedvetna tillåter oss höra -- allt annat är bortfiltrerat av våra försvarsmekanismer, andra filter och barriärer som skyddar vårat medvetande från att överväldigas av det undermedvetnas väldiga rymd.


normal

Jung delade in det undermedvetna i två delar: det privata undermedvetna och det kollektivt undermedvetna. I det privata undermedvetna finns alla våra förträngda erfarenheter och minnen, sådant vi inte vill minnas. Exempel på detta kan vara övergrepp eller andra trauman. I det kollektivt undermedvetna finns urtypen för våra drömmar och sagor. Det är med anledning av det kollektivt undermedvetna som samma sagofigurer kommer åter i olika länder och kulturer. Han sa även att det skulle komma en dag då allt liv dör och det skulle vara mellan åren 2000 till 2010.

normal

Det undermedvetna är sätet för känslorna

Där finns också allt minne, intuition, fantasi och vanor. Det styr även alla kroppsliga funktioner och det autonoma nervsystemet. Det undermedvetna är ett existerande sinne som bara finns i nuet, under trans drar vi nytta av detta.

Vi tillbringar våra liv att göra det vi KÄNNER för att göra

Trots att vi har fri vilja att göra vad vi vill baserar vi våra beslut på styrkan av våra begär/behov, och undermedvetna sådana överväger alltid de medvetna. Eftersom det undermedvetna är sätet för alla känslor går det heller aldrig att lura det när du önskar uppnå något genom exempelvis självhypnos. Motivationen måste vara äkta.

Det undermedvetna fungerar som en minnesbank: Det agerar efter hur det blivit programmerat, precis som en dator. Datorn har dock den fördelen att den kan matas in med viss information från en diskett och agera därefter, sedan kan disketten tas ut och vips så är minnet borta och man kan sedan eventuellt mata in en ny diskett med ny programmering/information. Trots att vårt undermedvetna prestandamässigt är vida överlägset vilken dator som helst i världen så är nackdelen den, att all information som en gång kommit in sitter kvar för alltid. Det är som ett permanent basminne som aldrig kan raderas och därför är det viktigt att vi lär oss styra det rätt så att det arbetar för oss, för vår vinning och inte mot oss.