Hem

Självhypnos Självterapi, Hypnos

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 632, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/sjaelv/hypnos.html
är Upplevbart , Självterapi , Hypnos och Praktiserbart

Att hypnotisera sig själv.

Alias: autohypnos, självhypnos och självsuggestion

normal

Att hypnotisera sig själv.


normal

Självhypnos för att "minnas" tidigare liv

Här bifogar jag nedanstående manus för ett kassetband för självhypnos.

Den här kasseten kan hjälpa dig att påbörja dina egna undersökningar av dina tidigare liv (Reinkarnation). För många människor fungerar självhypnos redan vid första försöket, medan andra måste göra flera försök innan de lyckas. Knepet för att lyckas heter tålamod och envishet. Läs in texten långsamt och lugnt och tänk på att ändamålet med bandet är att försätta dig i hypnos, vilket kräver avslappning. Använd dig av ett tid ur för att få rätt längd på pauserna. Läs först igenom texten ett par gånger så att du bekantar dig med den innan du gör själva inspelningen på ett kassetband. Lycka till.

Flytta ditt medvetandecentrum-själva ditt medvetandecentrum-till musklerna i ögonlocken.

(5 sekunder)

Känn hur alla spänningar försvinner och hur du slappnar av.

(5 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Nu blir du medveten om ögonen. Låt ögonen slappna av. Känn hur de slappnar av.

(5 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Flytta ditt medvetande ner till musklerna i övre delen av ansiktet.

(2 sekunder)

Bli medveten om dem. Slappna av nu.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Bli nu medveten om kinderna. Känn hur alla spänningar i kinderna bara försvinner.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Bli nu medveten om musklerna runt munnen. Och läpparna. Känn hur spänningen släpper... och slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Känn nu hur musklerna i käken blir mjuka. Du känner hur de slappnar av. Underkäken sjunker för att den är så avslappad.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Du kommer att märka att om du behöver svälja så kommer du att kunna göra det så naturligt att du fortfarande är mycket, mycket avslappad.

(2 sekunder)

Känn nu musklerna i pannan. Bli medveten on de musklerna. Känn hur de slappnar av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Flytta nu din uppmärksamhet, fullkomligt avslappad, bakåt till musklerna i hjässan. Känn nu hur musklerna i hjässan slappnar av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Flytta nu ditt medvetande till nackmusklerna... nackmusklerna.... och slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Hela huvudet känns nu mycket avslappat. Du märker hur tungt det känns. Det känns så avslappat, så tungt att det sjunker ner i kudden.

(3 sekunder)

Flytta nu ditt medvetandecentrum till näsborrarna. Bli medveten om näsborrarna... och känn hur luften rör sig in och ut.

(2 sekunder)

In och ut.

(2 sekunder)

In och ut.

(2 sekunder)

Känn hur skönt det känns att luften rör sig genom näsborrarna och in i näsan.... ner i halsen... och ända ner i lungorna.

(2 sekunder)

Känn hur skönt bröstkorgen rör sig när luften rör sig in och ut.

(2 sekunder)

Känn hur luftens fria flöde får dig att känna dig ännu mer avslappad. Mer och mer avspänd. Djupare och djupare avslappad.

(2 sekunder)

Känn nu när du tar ett djupt andetag-så djupt du kan-hur musklerna i bröstkorgen slappnar av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Ta ett djupt andetag till och känn dig ännu mer avslappad.

(2 sekunder)

Mer och mer avslappad.

(2 sekunder)

Känn hur avslappningen sprider sig till bukmusklerna. Bli medveten om bukmusklerna.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Du är mycket, mycket avslappad.

(2 sekunder)

Bli nu medveten om musklerna från nacken och längs hela ryggraden.

(2 sekunder)

Var uppmärksam på alla musklerna längs ryggraden.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Känn nu hur hela övre delen av kroppen långsamt slappnar av. Känn hur den blir tyngre och tyngre.

(2 sekunder)

Den känns tung.

(2 sekunder)

Mycket, mycket tung.

(2 sekunder)

Börja nu slappna av axlarna. Din högra axel. Koncentrera hela din uppmärksamhet på högra axeln och låt den slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Känn nu hur musklerna i högra armen slappnar av. Känn hur musklerna slappnar av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Flytta nu ditt medvetande ner till musklerna i högra underarmen. Bli medveten om de musklerna. Låt dem slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Flytta nu ditt medvetande till musklerna i högra handleden och i handen. Runt alla fingertoppar. Låt dem slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Flytta nu över ditt medvetande till vänstra axeln. Koncentrera hela din uppmärksamhet på vänstra axeln och låt den slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Känn nu hur musklerna i vänstra armen slappnar av. Känn hur de slappnar av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Flytta nu ditt medvetande ner till musklerna i vänstra underarmen. Bli medveten om de musklerna. Låt dem slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Flytta nu medvetandet till musklerna i vänstra handleden och handen. Runt alla fingertopparna. Låt dem slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Flytta nu ditt medvetande till musklerna i vänstra benet. Känn hur övre delen av vänstra låret börjar slappna av. Känn hur avslappningen sjunker ner i knäet. Bli medveten om de musklerna och slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Känn nu hur avslappningen sjunker ner i vänstra underbenet. Ner genom vaden. Hela vägen ut i tårna. Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Slappna av.

(2 sekunder)

Märk hur hela vänstra sidan från hjässan ända ner i tårna känns tung och avslappad.

(2 sekunder)

Du känner dig mycket, mycket avslappad.

(2 sekunder)

Nu känns hela kroppen mycket tung. Det känns precis som om den sjunker ner i kuddarna.

(2 sekunder)

Och om du känner dig torr i munnen så kan du avhjälpa det genom att flytta ditt medvetandecentrum till maggropen.

(5 sekunder)

Jag kommer nu att räkna ner från tio till noll. Och för varje siffra jag räknar ner kommer du att bli mer och mer avslappad. Och när jag kommer ner till noll kommer du att känna dig så djupt avslappad och behaglig som du kan känna dig i den här tiden och på den här platsen.

(2 sekunder)

Och för varje tal jag räknar ner kommer du att känna dig mer och mer avslappad. Mycket, mycket behaglig.

(2 sekunder)

Tio. Du känner dig djupt avslappad.

(2 sekunder)

Nio. Du är djupare, djupare och djupare. Du känner dig mer behaglig och avslappad.

(2 sekunder)

Åtta. Du är djupare, djupare, djupare nere. Hela vägen till...

(2 sekunder)

Sju. Djupare, djupare, blir mer och mer behaglig. Hela vägen till...

(2 sekunder)

Sex. Djupare och djupare och djupare ner. Djupare och djupare till...

(2 sekunder)

Fem. Du känner dig djupare och djupare avslappad hela vägen till...

(2 sekunder)

Fyra. Djupare och djupare. Mer avslappnad till...

(2 sekunder)

Tre. Du blir djupare och djupare avslappad, hela vägen till...

(2 sekunder)

Två. Djupare, djupare, till...

(2 sekunder)

Ett. Nu djupare, djupare, ännu djupare än tidigare. Du är mycket avslappad. Nu går vi till...

(2 sekunder)

Noll. Här är du mer avslappad än du någonsin varit förut. Nu vill jag att du skall fortsätta vara mycket avslappad och mycket behaglig. Jag vill att du föreställer dig att du befinner dig på en vacker plats. Det är en underbar, underbar, skön plats. Och använd din föreställningsförmåga för att föreställa dig den här vackra platsen utomhus. Se dig omkring och se tydligt hur det ser ut. Föreställ dig hur det ser ut och känn hur bekvämt du har det på den här platsen.

(2 sekunder)

Om ett ögonblick tänker jag be dig att använda din föreställningsförmåga och din fantasi. För att föreställa dig att du stiger upp och ut ur kroppen den här vackra dagen. Till en punkt hundra meter ovanför dig själv. Därifrån kommer du långsamt att sjunka nedåt igen tills du kommer ner på marken. Men när fötterna står på marken igen kommer du att befinna dig i ett tidigare liv. I en upplevelse som känns precis som ett liv du har levt någon gång i det förflutna. Innan du var född. Du kommer att se scener ur ditt liv. Du kommer att kunna gå in och ut ur dessa scener. Trots att du är mycket djupt avslappad kommer du att kunna tala, och samtidigt kommer du att uppleva dina känslor och tankar och händelser. Och om du vill, kommer du att kunna släppa ditt kritiska sinnelag och låta allt som kommer för dig bara att hända. Du kommer att kunna följa med i det. Senare kommer du att kunna se tillbaka på det med kritiskt sinnelag och du kommer att kunna analysera det om du känner för det. Men just nu: låt det bara hända. Upplevelserna kommer att dyka upp. Och du kommer att märka att under hela upplevelsen kommer kroppen att vara avslappad och behaglig. Du kan uppleva de känslor som hör till upplevelsen. Och om du gör det kommer du att känna dig fullständigt säker på att de känslor inte på något sätt kommer att kunna skada dig nu. Du har levt igenom dem tidigare och du vet att du är i säkerhet. Känn nu, på denna vackra plats, känn livskraften inom dig, den splittrande energin i kroppen. Känn nu hur du stiger upp ur kroppen. Använd din föreställningsförmåga för att stiga upp ovanför kroppen. Först bara en decimeter. Nu kan du känna hur du stiger högre och högre. Känn hur du stiger högt ovanför kroppen. Använd din föreställningsförmåga för att se den framför dig. Där är du. Du har det så bekvämt. Du är så avslappnad. Om ett ögonblick kommer jag att knäppa med fingrarna och då kommer ditt undermedvetna att välja ut ett tidigare liv som är särskilt relevant och intressant för dig i ditt liv nu. Bara slappna av och låt ditt undermedvetna göra jobbet. Låt det välja ut livet.

(knäpp en gång med fingrarna)

Känn nu hur du långsamt sjunker. Nedåt. Nedåt. Långsamt, lätt, gör dig redo för att röra vid marken. Kom ihåg att när du rör vid marken kommer du att minnas ett tidigare liv, och du kommer att acceptera det du ser. Du sjunker nedåt, nedåt. Långsamt landar du. Du ser ner på dina fötter. Kan du se fötterna?

(1 sekund)

Se ner på marken runt fötterna.

(2 sekunder)

Höj nu blicken långsamt.

(1 sekund)

...lånsamt...

(1 sekund)

...långsamt...

(2 sekunder)

Gör dig öppen för att acceptera det du ser.

(2 sekunder)

Höj blicken långsamt. Gör dig öppen för att acceptera det du ser.

(2 sekunder)

Nu ser du rakt framför dig.

(2 sekunder)

Långsamt blir världen du befinner dig i tydligare.

(1 sekund)

Långsamt blir den tydligare.

(1 sekund)

Föremålen är tydligare nu.

(1 sekund)

Tydligare.

(1 sekund)

Tydligare.

(1 sekund)

Fäst blicken på någonting och acceptera det du ser.

(2 sekunder)

Acceptera det du ser.

(2 sekunder)

Nu, när jag räknar till tre, berätta för mig vad du ser.

(1 sekund)

En...

(1 sekund)

Två...

(1 sekund)

Tre...

(2 sekunder)

Berätta nu vad du ser av detta tidigare liv.

(30 sekunders paus på bandet)

Berätta mer.

(30 sekunder)

Om du kan berätta mer, så gör det. Men känn dig inte tvingad. Om du ser någonting, berätta vad det är.

(30 sekunder)

Finns det några människor där?

(5 sekunder)

Om du ser några människor, hur är de klädda och hur ser de ut?

(30 sekunder)

Hur ser omgivningarna ut? Berätta vad du ser. Finns det några hus eller byggnader? Hur ser naturen ut? Berätta.

(30 sekunder)

Berätta mer om omgivningen i detta tidigare liv om du kan.

(15 sekunder)

Gå omkring i det här tidigare livet om du vill.

(5 sekunder)

Utforska platsen med vilje. Undersök föremålen omkring dig. Betrakta detta tidigare liv med förundran. Berätta vad du ser.

(30 sekunder)

Kan du höra några samtal?

(2 sekunder)

Berätta vad du hör, om det går. Oroa dig inte om du inte kan höra någonting. Bara fortsätt att vandra omkring i den här drömmen.

(2 sekunder)

Beskriv vad du ser och hör. Jag lyssnar.

(30 sekunder)

Hör du några fler samtal eller hör du över huvud taget några samtal? Berätta mer om vad du hör och ser.

(30 sekunder)

Ser du någon i detta tidigare liv som finns med dig i ditt nuvarande liv?

(3 sekunder)

Om du gör det, berätta om dem. Vem är de i detta tidigare liv?

(30 sekunder)

Berätta för mig hur de bemöter dig.

(30 sekunder)

Du kan förflytta dig i tiden i detta tidigare liv. Gå till slutet av det här livet och berätta vad du ser.

(2 sekunder)

Hur ser du ut?

(15 sekunder)

Var är du? Beskriv omgivningen.

(15 sekunder)

Jag vill att du berättar för mig vad som händer vid denna tidpunkt i ditt tidigare liv. Jag kommer att vara tyst i några minuter medan du beskriver så detaljrikt som möjligt vad som händer. Sätt i gång och berätta.

(2 minuter)

Har du något mer att berätta? Jag kommer att vara tyst i ytterligare en minut medan du berättar för mig om du vill.

(1 minut)

Ok. Finns det något mer att berätta? Jag kommer att vara tyst medan du berättar.

(30 sekunder)

Ok. Hejda ditt tidigare liv precis där du befinner dig nu. Det är du som kontrollerar vad som händer så därför kan du göra det om du vill.

(5 sekunder)

Jag vill att du kommer ihåg att detta var ett tidigare liv. Du befinner dig i ett annat liv nu och vad som än hände i det tidigare livet var det något som du redan har klarat av. Du kan lära dig att leva bättre och lyckligare i ditt nuvarande liv med hjälp av erfarenheterna du gjorde i ditt tidigare liv.

(5 sekunder)

Nu kommer du att lugnt återvända till ditt nuvarande liv. Känn hur du långsamt glider ner i din kropp. Långsamt. Långsamt.

(5 sekunder)

Kan du känna det? Du är tillbaka i din kropp.

(5 sekunder)

Rör försiktigt på händerna och fötterna.

(5 sekunder)

Rör försiktigt huvudet fram och tillbaka.

(5 sekunder)

Ta tre djupa andetag.

(2 sekunder)

Ett...

(2 sekunder)

Två...

(2 sekunder)

Och tre.

(2 sekunder)

Nu är du tillbaka. Öppna ögonen och bli medveten om omgivningen. Jag är klar nu, men du bör ligga kvar i några minuter till och tänka på det tidigare liv som du just upplevt. Påminner det på något vis om ditt nuvarande liv? Finns det något som du kan lära av det? Tänk på detta en stund och fortsätt sedan med ditt dagliga liv.