Hem

Siffran nio Tal

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411009, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Linda R
är Tal

Som trefaldig stegring av tretalet har det använts som upprepningstal i folklig magi.

Alias: 9 och talet nio

normal

Nio, vid sidan av tre och sju det tal som oftast återkommer i magiska och mytiska sammanhang. Som trefaldig stegring av tretalet har det använts som upprepningstal i folklig magi vid t.ex. sjukdomsbot (trä från nio sorters lövträd ger botande rök eller aska osv.). Niotalet var viktigt i det gamla Kina, hos kelterna och i fornnordisk mytologi, särskilt knutet till Oden (under nio nätter hängde han i ett träd, offrad till sig själv, nio trollsånger lärde han sig enligt Hávámal etc). Även trefalden av nio, 27, har haft magisk eller religiös betydelse, liksom talet 99 (t.ex. antalet av Allahs namn i islam). Efter kristendomens införande i Norden ersattes niotalet i stor utsträckning av det från Orienten härstammande sjutalet.

normal

Niorna enligt Tarot

Niorna representerar kosmisk medvetenhet, självsäkerhet och komplexfri, gränslöshet, frihet, empati, förnöjsamhet, generositet, visdom, filosofi, njutning, tillfredsställelse och ödmjukhet; att kunna offra sig för något som är större än en själv, men också risken att förlora sig själv eller bli psykiskt sjuk.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.