Hem

Islam Abrahamitisk religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 173, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/islam.html
är Abrahamitisk religion och Trobart

Ordet islam är arabiska och betyder ungefär "hängivelse under Guds vilja" Allah är det arabiska ordet för Gud. Muhammed var Allahs profet och begav sig till Medina år 622, som muslimerna räknar som år 1.

Alias: islam

normal

Islams messias

I Islam finns löftet om Imam Mahdi

Ungefär som kristendomens Messias.

For Jews the Messiah is the long-awaited man anointed of God to provide the chosen people and the world at large with a just, durable and peaceful social order in accordance with the Torah and God's ultimate purpose for mankind. For Christians Jesus was the Messiah (Greek: Christ) who came to fulfill that hope, teach men the religion of love, serve as an example of what God expects of His children, cleanse them of original sin, joint them toward the kingdom to come wherein God's will would be done on earth as it is in heaven. Since the first advent did fully accomplish this, traditional Christianity looks forward to the return of the Messiah to complete the restoration of the world. Like many Christians, not all Muslims expect an end of the world g the immediate future. However, Sunnite doctrine teaches that at some future time, a Mahdi will come to establish the kingdom of God on earth. Shi'ites believe that this Mahdi to come will be the hidden Imam they have long awaited. For Muslims the Imam-Mahdi is a figure with a function comparable to that of the Christian Messiah. Thus, like Judaism and Christianity, Islam can be called a messianic faith.

normal

Islam är en religion som kraftigt betonar monoteismen, dvs att det bara finns en Gud.

Man anser att människan sändes till jorden för att förvalta Guds skapelse occh att man därför bör lyda Guds vilja (islam = underkastelse, muslim = någon som underkastar sig).

Flera gånger har Gud sänt sitt budskap som senare stiftat religionerna judendom och kristendom. Dock anser man att dessa budskap blivit förvrängda och feltolkade och att det inte är förrän genom Muhammed som Gud lyckades förmedla sitt budskap korrekt genom ängeln Gabriel.

Detta budskap har nedtecknats i islams heliga bok Koranen och dessa ord anser man vara Guds egna, varav dom anses eviga och ofelbara.

Allah tillskrivs egenskaper som barmhärtig, närvarande, förstående och har fått titlar som skaparen, domaren, den ende.

Man säger oftast att Gud är större, när man anser att det inte finns ord som är stort nog att beskriva honom (inte ens störst).