Hem

Könsroller inom Islam

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 472791, v2 - Status: normal.

Mannen resp. kvinnans uppgifter och plikter inom Islam.

Alias: könsroller inom islam och muslimska könsroller

normal

I Koranen står det att kvinnan och mannen är lika mycket värda, men har olika uppgifter.

Jobb och familj

Medan det för kvinnan främst är barnen och hemmet som står i centrum, grundar sig mannens uppgift på att försörja familjen.

Förklaringen till detta är oftast att kvinnan är mer emotionell än mannen, speciellt när hon är gravid eller i samband med PMS. Mannen är alltid redo att rycka ut och söka jobb eller arbete medan kvinnan, tex efter att hon fött barn, måste vara hemma och ta hand om det.

Ekonomiska skillnader

När någon dött ärver männen dubbelt så mycket som sina systrar eftersom det är dom som bär det ekonomiska ansvaret.

Otrohet och månggifte

För båda parter prioriteras det att man inte ska vara otrogen (det är också därför män och kvinnor ofta är skilda åt i offentliga sammanhang, tex Moskén, samt anledningen till varför kvinnor ska bära slöja). I Koranen står det också att månggifte är tillåtet så länge mannen kan älska alla sina hustrur lika mycket.

Skilsmässa

När det gäller skilsmässa har kvinnan dock fått det svårare ställt än mannen. Om hon vill skilja sig måste hon ange skäl som visar att mannen inte uppfyllt sina äktenskapliga plikter (tex, genom att inte vilja/kunna bilda familj med henne, brutalitet osv), medan mannen endast behöver säga Jag förskjuter dig tre gånger med en månads mellanrum till kvinnan.

Dock så fördömer den muslimska guden skilsmässa, och därför är detta något man inte missbrukar, till skillnad från många här i västvärlden.