Hem

Koranen Helig skrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 106096, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Vupanax
är Helig skrift
Behandlar Guds straff eller orsak och verkan?
Av Muhammed

Islams heliga skrift.

Alias: qu'ran