Hem

Guds straff eller orsak och verkan?

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 141972, v3 - Status: normal.

Den som inte följer Guds förmaningar bestraffas för det - eller gäller karmalagen?

Alias: guds straff och guds straff eller orsak och verkan?

normal

Jag tror att gud och karmalagen hänger ihop.Alltså att gud straffar oss för gärningar vi gjort i våra tidigare liv

normal

Jag tror också på karmalagen men jag tror också att det vid vissa speciella tillfällen är nödvändigt med en tillrättavisning redan i samma liv. När Gud straffar gör han det inte enbart för straffandets skull. Helst vill han att den bestraffade individen ska komma till insikt och bättre tankar.Ibland är det nödvändigt med omedelbar bestraffning för individen måste ju veta vad den straffas för. Om bestraffningen alltid utdelas i det nästkommande livet vet ju inte individen det. Så för att undvika att en ond cirkel skapas straffas syndaren ibland omgående. Bra exempel på individer som blivit straffade utan att vara fullt medvetna om orsaken är ju Lilith och Lucifer. Det skapade frutration hos dem vilket gjorde dem oförbätterliga. I sina nästkommande liv visste de inte längre riktigt varför de straffades.

normal

Gud straffar inte, han låter endast konsekvenserna av ens eget handlande träda ikraft. Gör gott så slipper man konsekvenserna. (Endast människan straffar sig själv och andra)

normal

Den del av 2:a budet, i Bibeln, där det står att Gud ska:
" hemsöka fädernas missgärningar på barn och efterkommande
intill 3:e och 4:e led".

Kan någon förnuftig människa tro att en rättvis och kärleksfull Gud är i stånd att visa sån grymhet och illvilja
att han hotar de oskyldiga och ofödda med hemsökelser på grund av det onda som deras föräldrar eller förfäder har
gjort?

Förklaringen på detta skenbart grymma hot är att vi människor själsligen är barn av den personlighet som vi
skapade åt oss under föregående inkarnationer. Om vi gör
onda gärningar under vår nuvarande inkarnation, måste vi
sona det i framtiden, och det kan ta 3-4 inkarnationer
innan vi har sonat vår skuld.