Hem

Tidigare liv

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 152304, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
är Trobart

Somliga påstår att de har minnen sedan ett tidigare liv. Vissa ger så klara beskrivningar över saker som de omöjligt kan känna till.

Alias: andra liv, förra livet, livet före, tidigare liv och upplevelse av tidigare liv

normal

Det har också diskuterats om vi tar med oss fragment från tidigare liv. Tex om du mått psykiskt dåligt i ett tidigare liv hänger rester av detta mående kvar i ditt nuvarande.

normal

Mitheras teori om tidigare liv

Jag är helt övertygad om att vi alla har levt väldigt många liv. Vår själ väljer att inkarneras för att få erfarenhet av jordelivet. Det är vår själ/vårt högre jag som vill utvecklas och beroende på vad det högre jaget anser att det behöver lära sig, väljer det våra föräldar, syskon och händelser o situationer som vi går igenom under livet.

Vi hoppar mellan att vara man och kvinna. Vi har antingen en manlig eller en kvinnlig själ, men vi inkarneras flera gånger som det motsatta könet för att lära oss förståelse, empati m.m.

Vi föds tillbaka i grupper. Vi växlar vilken relation vi har till varandra, syster, pappa, maka, vän m.m. Vi bestämmer själva när vi ska inkarneras och hos vilka föräldrar. Vi inkarneras där våra möjligheter till utveckling är som störst. Vi väljer våra föräldrar och de väljer oss. Vi inkarneras till jorden för att reda ut våra relationer och bli fria. Om vi har något ouppklarat ihop med andra människor från tidigare liv så träffas vi igen. Men det behöver inte betyda att vi har varit ovänner – det kan lika gärna vara en kärlek som vi inte känner oss ”klara” med. De viktigaste människorna i vårt liv är de som ger oss mest att arbeta med känslomässigt, som våra föräldrar, kärlekspartners, våra barn och våra syskon. Det är dem vi bestämde oss för att leva tillsammans med för att spegla varandras mönster och hela oss själva. När vi frigör oss från våra karmiska mönster förändras automatiskt våra relationer.

Traumatiska barndomsupplevelser påminner oss ofta från äldre traumatiska händelser som ägt rum i tidigare liv. Våra val och beslut påverkas ofta av våra erfarenheter och kunskaper från tidigare liv. Utifrån vad som hände i tidigare liv så har vi bunden energi/blockeringar dvs. olösta händelser och trauman som man inte visste hur man skulle hantera eller som man flydde undan från. I nuvarande livet skapar vi på grund av detta, situationer där vi kan läka dessa blockeringar/trauman. Dessa situationer är vi ofta rädda för, vilket gör att vi fortsätter att fly från dem. Resultatet blir att de kommer tillbaka bara starkare och starkare. Tills vi tar itu med det, tittar på det och ändrar vår inställning kring det och förändrar vårt tankemönster dvs. tills vi löser upp vår blockering.

normal

Varför glömmer vi tidigare liv?

Vid födseln suddas aktiva minnen från andevärlden och tidigare liv ut. Anledningen till detta är att själen har varit med om svåra smärtsamma upplevelser i tidigare liv vilka skulle ha en hämmande effekt på det nya livet. Men under vårt liv dyker erfarenheter från tidigare liv upp som små fragment. I andevärlden däremot ser vi alla våra liv klart och erfarenheterna vägs samman.

normal

Minnen från tidigare liv

I vår själ finns minnen och intryck från många livstider. Vårt uppdrag inför vårt nästa liv lagras i vår själ före återfödelsen. Våra tidigare liv finns lagrade inom oss själva, i vår själ.

De flesta människor får uppleva glimtar av tidigare liv många gånger under vår livstid, men vi förstår oftast inte innebörden av dem. Willison och Johnstone skriver i boken ”Upptäck dina tidigare liv” att de flesta av oss ser bilder ur tidigare liv skymta fram såväl dag som natt:
• När vi samtalar med en vän kan vi kanske helt plötsligt få se ett konstigt ansiktsuttryck, förvrängda ansiktsdrag eller ett ansikte placerat ovanpå ett annat.
• På en bestämd plats kan vi uppleva en stark känsla av förtrogenhet eller samhörighet.
• En fängslande historisk film eller roman kan också utlösa minnen från andra tider och platser.
• När vi dagdrömmer kan vi plötsligt bli varse en parad med ansikten och scener framför oss, bara att upptäcka att de försvinner så fort vi blir medvetna om deras existens.
• De drömmar vi upplever under sömnen innehåller inslag från tidigare liv, ofta i form av ett collage av det förflutna, nutiden och framtiden. Det är mycket sällsynt att en dröm visar en hel sekvens av ett tidigare liv, eftersom det inte finns någon medveten uppfattning i ett förändrat medvetande tillstånd om såväl det förflutna som nutiden och framtiden.

Vi kan få fram minnen från de viktigaste inkarnationerna, där det hände något. De liv där det inte hände något utan vi bara ”väntade” tex. för att träna tålamod är inte så intressanta att titta på.

Vilka liv kan vi minnas?
Nu när vi är inkarnerade som människa, så har vi inte tillgång till alla våra liv. Vi kan enbart få tillgång till de liven som kan hjälpa oss här och nu på något sätt dvs. vi kan enbart se/minnas de liv som har betydelse här o nu. Många liv kan vi inte se, just därför att det bara skulle förvirra oss eller helt enkelt inte vara till någon nytta tex. de liv som är klara eller där ingen händelse/karma är bundet till detta liv. Men när vi kommer över på andra sidan och åter igen blir hela vi, så har vi tillgång/minns allt som någonsin hänt oss.

normal

Traumaringar från tidigare liv

Minnen bildar mönster i auran – negativa minnen kan ligga som blockeringar i auran tills de bearbetas. De kan bildas traumaringar runt personen. Traumaringen kan komma ifrån en gammal obehaglig händelse från tidigare liv eller det nuvarande livet.

Om vi upprepar en sak hela tiden – kommer det ofta från ett tidigare liv. Tex. en kvinna som bara träffar/dras till män som misshandlar henne psykiskt eller fysiskt. Vi skapar om samma trauman hela tiden om vi inte gör oss av med vår traumaring. Genom regression kan gå tillbaka till grunden för vårt trauma och återuppleva det igen. På så sätt kan vi lära oss förstå situationen och traumaringen löses då upp. Fundera på vad det var som hände och ta in informationen. Om vi lär oss vår läxa så försvinner traumaringen. Att gå tillbaka och se på grundorsaken (då det hände första gången) gör ofta mycket mer nytta än man kan föreställa sig.

Vi kan hela traumat från då det uppstod första gången. Mentalt kan vi ta bort dessa traumaringar eller så kan vi ge dessa traumaringar healing och på så sätt ta bort dem. De flesta människor har många traumaringar och man kan ta bort dem en i taget.

Det finns många olika sätt att ta bort dessa traumaringar. Jag har själv inte testat någon metod, men den vän till mig som arbetar med detta berättar så här: Dra ihop tiden mellan händerna (visualisering) så att all tid (dåtid, nutid och framtid) finns här och nu mellan våra händer och ge healing åt tiden och traumat. Om vi bara ger healing åt nutiden har vi ändå en förmåga att upprepa problemet/traumat i framtiden. När du lokaliserat ett trauma, problem i kroppen eller energiblockering; be om att lösa upp energin i minsta beståndsdelar, överallt, i alla tider (dåtid, nutid och framtid), här och nu och ge healing samtidigt.

normal

Regression till tidigare liv

Genom regression kan vi gå tillbaka och se vad som hände i tidigare liv. Regression är ett hjälpmedel för att komma åt de skador som drabbat en person under ett tidigare liv som fortsättar att åstadkomma förödelse i det nuvarande livet.

Regression kan åtföljas av starka känslor och även smärta, men vilka traumatiska upplevelser man än genomgår, är konfrontationen alltid värd sitt pris. De flesta människor som återupplevt ett trauma i ett tidigare liv frigör sig genast från sin abnorma rädsla och oro. Normalt får vi även ökad kännedom och insikt om det som finns i vårt undermedvetna.

I varje liv lagrar vi både goda och dåliga erfarenheter, som fortsätter att påverka oss flera år och till och med flera sekel framåt i tiden. Med hjälp av avslappning kan vi återvända till dessa tidsskeden som påverkat oss negativ och befria oss själva från deras makt över det nuvarande livet.

Regression kan vara till hjälp på många olika sätt bl.a. ökad självkännedom, befrielse från skuldkänslor, befrielse från dödsångest, en starkare känsla av hopp och frihet, en djupare förståelse av själen och en starkare känsla av samhörighet med alla människor.

Rädslan för döden försvinner nästan alltid och döden i en regression upplevs som ett smärtfritt tillbakadragande från livets sista stund, där personen dröjer kvar i sin andliga skepnad för att iaktta de aktiviteter som pågår runtomkring den kropp han eller hon just lämnat.

Efter en regression blir ens drömmar ibland mer livfulla och kan avslöja ytterligare information om det tidigare liv som har utforskats. Också i vaket tillstånd kan medvetandet tillfälligt vara översvämmat av all den detaljerade information som framkommit under sin regression. Detta upplevs alltid som positivt.

normal

Tidigare-livupplevelser och karmiska upplevelser

Tidigare-livupplevelser (TLU), eller så kallade karmiska upplevelser, kan bestå av minnen av händelser som personen är säker på att han eller hon inte har varit med om i sitt liv. Sådana minnen kan innefatta alla olika tidsepoker och kulturer som någonsin funnits. Man kan minnas att man varit en person av vilken ålder och av vilket kön som helst, som levt under vilka omständigheter som helst. Man kan minnas autentiska detaljer från den aktuella tidsperioden, många detaljer från det aktuella livet och sin död. Sådana minnen kan väckas som led i en andligt-psykisk utvecklingsprocess.

Minnen från tidigare liv kan också inkludera eller bestå av känslor och problem som inte har någon uppenbar anknytning till en persons nuvarande livshistoria och omständigheter. Man kan även känna igen människor som man fysiskt, i det nuvarande livet aldrig mött förut, vilket kan beledsagas av oförklarliga känslor inför personen eller situationen som kan tyckas inadekvata.

Karmiska upplevelser är bland de mest färgrika och dramatiska typerna av icke-ordinära medvetandetillstånd, och det kan vara mycket värdefullt att arbeta med dem terapeutiskt. Att återuppleva tidigare-livminnen kan leda till djupgående läkning av psykiska, känslomässiga och även fysiska besvär som uppträder här och nu. Tidigare-livminnen nås oftast med hjälp av hypnos, men kan också uppträda och väckas helt spontant, och nås med hjälp av avslappning i kombination med guidad meditation.

Det är inte ovanligt att tidigare-livminnen och karmiska upplevelser berör traumatiska och smärtsamma händelser. Det verkar vara så att det undermedvetna låter upplevelser som trauman stiga upp till ytan för att befria sig från dem på det transpersonella, precis som på det personliga planet. Man bör inte stoppa eller undertrycka tidigare-livminnen som kommer till ytan, utan låta dem eller den karmiska upplevelsen ha sin gång och ta fasta på och arbeta med de specifika känslor eller bilder som väcks, vilket kan leda till känslomässig läkning och positiv nyorientering.

Boktips:

Brian Weiss
Många liv, många mästare (Forum) Kärlek liv efter liv (Forum) Tidigare livs läkande kraft (Forum) Budskap från mästarna (Forum)

Jan-Erik Sigdell
Emotionell befrielse genom regression (Solrosens Förlag)

Helen Wambach
Liv före livet (Larson)

Göran Grip
Allting finns (Forum) med Lena-Marie Broman Dem jag älskade (Forum)

Raymond Moody
Tidigare-livupplevelser (Natur och Kultur)

Joan Grant och Denis Kelsey
Alla mina liv (Berghs)

Jenny Cockell
Sökandet efter mina barn från ett tidigare liv (Forum) Mina tidigare liv - och mina kommande (Forum)

Sture Lönnerstrand
Shanti Devi: En berättelse om reinkarnation (Larson)

Ian Stevenson
Where Reincarnation and Biology Intersect (Praeger)

Rabbi Yonassan-Gershom
Beyond the Ashes: Cases of reincarnation from the Holocaust (Are Press)From Ashes to Healing

Christopher M. Bache
Lifecycles: Reincarnation and the Web of Life (Paragon House)

Tom Shroeder
Old Souls - Compelling Evidence from Children who remember Past Lives (Fireside/Simon & Schuster)

normal

Att minnas tidigare liv

Att minnas sitt tidigare liv är en dröm för många och det finns tre olika metoder;

1. Att låta en vän läsa en regression/hypnos text för reinkarnation. Du hittar en sådan text i artikel-arkivet, se relaterat. Vännen eller en ytligare vän kan då också anteckna det du säger, det kan nämligen vara svårt att komma ihåg allt.
2. Att själv genomföra regressionen/hypnosen genom att spela in en regression på ett kassettband eller CD. Man bör då också ha en bandspelare till hands som spelar in den fakta du säger, så att du själv kan lyssna till resultatet efteråt
3. Att låta en terapeut genomföra regressionen, det finns terapeuter som har sådana regressioner som specialitet och dom är mycket skickliga på det dom gör. Du får dock betala ett ganska högt pris, runt 600-700 kronor för en timme.

En regression går ut på att du under mycket djup avslappning plockar fram minnen som din själ registrerade i ditt tidigare liv, dessa ligger i ditt undermedvetna, och det är därmed ditt undermedvetna du öppnar vid regression.

De minnen du får vid en regression upplever du genom en drömliknande upplevelse, men du är hela tiden vaken och medveten om dig själv och vad du gör. Du kan även få till dig ljud, bilder och känslor. Du kan också själv välja att gå fram och tillbaka i ditt tidigare liv, du kan få årtal och namn och mycket mer information. Du skall under hela regressionen har stängda ögon och ligga bekvämt med både kropp, händer och huvud.