Hem

Tidigare-liv upplevelser Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153795, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Facklitteratur
Behandlar Hypnos och Tidigare liv
Publicerad år 1990
ISBN 91 27 07149 9
sidantal 242
Av Raymond A Moody
Publicerad av Natur och Kultur

I denna bok redovisar den amerikanske läkaren och psykologen Raymond A Moodya erfarenheterna av sin forskning kring tidigare-livupplevelsera.

Alias: tidigare livupplevelser

normal

Bokens baksida

Många människor går och bär på märkliga minnesbilder av sådant som de vet att de inte har varit med om och som förfaller ha utspelat sig för mycket länge sedan. De tycks vara minnen från tidigare liv. I denna bok redovisar den amerikanske läkaren och psykologen Raymond A Moody erfarenheterna av sin forskning kring tidigare-livupplevelser och han gör det på ett nyanserat och spännande sätt, fritt från tolkningar. Läsaren får själv bilda sig en uppfattning om vad detta kan vara för slags upplevelser och - om så önskas - tolka dem.

De flesta kan nå sådana tidigare-livupplevelser med hjälp av hypnos och andra enklare tekniker som Moody beskriver. Han berättar också om hur tidigare-livupplevelser kan användas terapeutiskt för att snabbt hitta fram till problem och knutar och på så sätt göra dem tillgängliga för bearbetning.

normal

Innehåll

Inledning
1. Raymond Moodys övriga nio liv
2. Tidigare-livupplevelsens kännetecken
3. Den läkande kraften hos tidigare-livupplevelsen
4. När ett tidigare liv möter det nuvarande livet
5. Är regressioner bevis för liv före livet?
6. Vad tidigare liv kan lära oss om vårt nuvarande liv
7. Består tidigare-livupplevelserna av dolda minnen?
8. Är tidigare-livupplevelsen ett uttryck för vår personliga myt?
9. Hur du utforskar dina egna tidigare liv
10. Slutsatser
11. Självhypnos för självutforskning