Hem

Analgesi Kroppsfenomen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 29, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/analgesi.html
är en sorts Kroppsfenomen , Trobart och Upplevbart

Okänslighet för smärta

Alias: analgesi, okänslighet för smärta och smärta

normal

analgesi ""[-ggsi:´] (grek. analg\si´a 'smärtlöshet'), tillstånd karakteriserat av bortfall av smärtkänsligheten.

Regionalt eller lokalt bortfall erhålls genom lokalbedövning (regional anestesi). Universell analgesi, dvs. totalt bortfall av smärtkänsligheten, föreligger under narkos.