Hem

Tankestruktur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150056, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Sannah

Om hur vår tankestruktur påverkar oss och vårt handlande

Alias: tankestruktur

normal

Thought Forms

Any new object in the real world is assimilated into the astral dimension over a period of time. A thought form representation of it first grows in the lowest part of the astral, close to the physical dimension, becoming more and more permanent as time goes on. As with all thought forms, the more attention paid to it the quicker it grows.

The higher up in the astral dimension, or the further away from the physical, the less thought forms, of the physical world, as we know it, are found. Physical things have to soak in to it for a very long time before they take shape, and are found, in the higher astral.

Have you ever tried to move around a strange house in the dark? You bump into everything, right. But as you become familiar with it though, a mental picture of your surroundings forms in your mind, and you can find your way around it better. The longer you spend in this house the stronger this mental picture becomes. This is similar to how things are assimilated and grown, as thought forms, in other dimensions.

The generation of thought forms in the astral also works in the reverse. If a physical object has been around for a very long time, it will have grown a lasting thought form impression in the astral. After the object is destroyed or removed, its thought form still endures. You may, for example, in the astral, find furniture in your house you don't have, jumbled up with your own. This is caused by the decaying thought forms of old stuff, belonging to previous tenants etc, still being there, years after the originals have gone.

Old thought forms do not follow their physical counterpart around when they are moved. New ones begin to grow in the astral wherever it is while the old ones slowly decay. The longer a thing is in one place, the stronger the thought form will become in that place. This also applies to buildings, structures and geological features. You may project into a park and find a house, bridge, stream, hill etc that you know is definitely not there. These may have existed in times past. The higher up in the astral you go, the older the thought forms are, or the further back in geological time you appear to be.

The rate of growth of a thought form depends largely on the amount of attention paid to it. For example, a famous painting; loved, viewed and highly thought of by millions, will have a much stronger thought form than that of a common painting that hangs in someone's bedroom and is only viewed by a few. The number of thought forms you find in the astral also depends on how close you are to the physical dimension. If you are very close, as in a real time projection or OOBE, very few thought forms, if any, will be found. In a real time OOBE you are not quite in the astral dimension but are existing as an astral form in the buffer zone between the astral and the physical dimensions.

normal

Created Thought Form Objects

You can use your conscious mind to create objects while projecting. The duration of these, thought form, created objects depends on the strength of your creative visualisation ability. It also depends on how much time and effort you put in to a creation.

This same melting phenomena happens with any conscious creation done in the astral dimension. If you create for example, a sword, it will appear in your hand just as you imagine it, briefly, and then melt away just like the hand did. If you concentrate on it you can hold it in shape, but as soon as your concentration wavers so does the creation. This is similar to any other visualisation you do in the real world. It is difficult, and you have to concentrate to hold the visualisation in your minds eye. Once your concentration wavers, so does the visualised image. This illustrates the vast difference between the creative powers of the conscious and the subconscious mind.

To make a lasting thought form object you have to trick the subconscious mind into creating it for you. I will deal with this subject, in greater depth, later in the series.

normal

Tankestrukturer, en konspiration?

Människan påverkas medvetet och undermedvetet av omvärlden. Detta skapar vissa strukturer i våra tankar som får oss att agera och reagera på olika sätt. Våra tankestrukturer är alltså formbara och påverkas dessutom hela tiden. Kopplat till vårt medvetande finns dessutom det kollektiva medvetandet – det medvetande som, så att säga, är gemensamt för alla människor. Detta innebär att dina tankar och känslor på ett plan påverkar alla andra människor.
Kausalplanet är det plan som är kopplat till tanke, det mentala i form av orsak, verkan och syfte. Det innebär att vi genom att arbeta på kausal nivå kan påverka det kollektiva medvetandet och våra tankestrukturer.

Tankestrukturer skulle då finnas i flera olika former. Om vi t ex tar en generaliserad bild av vad kvinnor tycker om sig själva, så är det många som har väldigt dåligt självförtroende. De är för feta, de duger inte, de kan inte. Det kan ju tyckas underligt att alla kvinnor beter sig på detta mycket destruktiva sätt. Ett generaliserat beteende är inte logiskt i ett individualiset samhälle.
Om man däremot ser till yttre påverkan (genom vänner, bekanta, media osv) samt till det kollektiva medvetandet så skulle detta ändå vara förståeligt.

Vi har då två självklara typer av tankestrukturer – de som är skapade av vår närmiljö och de som är skapade av det kollektiva medvetandet. Om vi dessutom ser till att vi kan förändra strukturer på kausalplanet så borde vi också kunna skapa tankestrukturer på kausalplanet.
Det gör att vi har en tredje tankestruktur – den färdigskapade strukturen som sedan skulle kunna “placeras” i det kollektiva medvetandet. Detta kan då härledas vidare till konspirationsteorier och att en skicklig person skulle kunna styra människan för ett visst syfte (i alla fall till en viss grad).
Ett ord som har använts inom konspirationsteorin för de som styr världen är Illuminati. Om Illuminati skulle arbeta magiskt på kausalnivå så skulle det vara enkelt att lägga in tankestrukturer som gör människan mer kontrollerbar. Detta genom att skapa destruktiva beteenden men också viljan att distrahera sig (som t ex att använda gifter som aspartam, fokusera på vem som vinner Robinson och alltid läsa det senaste skvallret).
Kausalt skapade tankemönster är dessutom ypperliga i det ignoranta (skeptiska) samhälle vi lever i.

Människan är ändå en perfekt varelse och försöker naturligtvis att slå sig ur dessa tankestrukturer. Men eftersom människan inte är medveten om att de är fångade i en tankestruktur så är det mycket svårt att slå sig ur det. Istället för att förändra den riktiga strukturen hamnar de i en ny struktur där de bara agerar tvärt emot vad de tidigare gjorde. Det vill säga, vi är slavar under den mentala tankestrukturen tills vi blir medvetna om den.