Hem

Siffra Tal, Tecken

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 410995, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: piper
är en sorts Tal och Tecken

Ett sätt att beskriva antal med olika tecken. Dessa tecken är siffror.

Alias: nummer

normal

Ordet siffra kommer ur arabiskans sifr som är noll.
Siffra är tecken för helt tal.

De arabiska siffrorna är de vi använder (0,1,2 osv) och de har sin nuvarande form efter en lång utveckling. De sammansätts enligt ett s.k. positionssystem - dvs. placeras i olika ordning för att ange det tal som åsyftas.

De romerska siffrorna betecknas huvudsakligen genom bokstäverna I, V, X, L, C, D och M och det tal man vill ange åstadskoms genom placering av bokstäverna före eller efter nästa.
I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500 och M=1000.
Ex.: IX=9, XI=11, XVI=16