Hem

Numerologi Spådomsmetod, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 258, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond
Denna text är importerad från /old/psi/numerologi.html
är en sorts Spådomsmetod , Lära och Praktiserbart

Numerologi sägs vara nyckeln till förståelse av universums natur, ett spådomssystem inom magi och ockultism

Alias: numerologi och talmystik

normal

Numerologi bygger på tolkning av de tal vi på olika sätt sammanlänkas med, ungefär som vid vid horoskops tolkning. Numerologi är en av nycklarna, till samma informationskälla som kan uppnås via Tarot, och Astrologi. För att förstå någon av de tre till fullo bör man vara insatt i alla nycklarna. Precis som i Horoskops tolkningarna kan man isolera en aspekt, och utgå ifrån endast denna för att göra en tolkning typ;sol horoskop, resultatet får då samma exakthet som en horoskopstolkning i aftonbladet.

normal

Magisystem som baserar sig på judiska traditioner. Genom talvärden försöker utövaren kartlägga sin omvärld, och därigenom kontrollera den. Talvärdena hämtas från hebreiskan, som enligt den judiskt/kristna läran är det språk som användes av gud när han skapade världen. I och med detta ansågs de 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet vara universums byggstenar. Då varje bokstav i det hebreiska alfabetet också har ett talvärde ansåg grundarna av numerologin att man kunde behärska världen om man kunde behärska dessa tal.


normal

Vad är numerologi?

Systemen från Pythagoras tid och medeltiden anses vara föregångare till dagens numerologi, men det kan spåras bakåt i tiden till Indien, Persien, Egypten och till de tidiga Babylonierna för ca: 4000 år sedan.
Numerologi är ett underbart och givande redskap när man söker efter hjälp i sin egen utveckling. Man utgår ifrån att det finns en kosmisk ordning med balans och harmoni allt från den minsta atom till solsystemen och vidare ut i galaxerna i hela universum.

Fler och fler vetenskapsmän i dag menar att allt är energi, bundet och paketerat i olika former och vibrationer, och att den är oförstörbar-evig och kan bara omformas. Följden blir då att även människan är ett evigt energiväsen.

Genom numerologin kan man ta fram material och upplysningar som gör det möjligt för oss att göra det bästa av våra möjligheter och vårt liv redan här och nu.

Med vårt namn och födelsedatum får vi tillgång till alla dom olika kosmiska vibrationshastigheter som har betydelse för vårt liv, och vi kan förutse en människas egenskaper och framtid.

Se numerologiuträkning