Hem

Horoskop

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 12027, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Trobart

Ett resultat av astrologin som berättar om en person.

Alias: horoskop

normal

En Individuell karta

Ett horoskop bygger på 12 punkter, plus några till som ger det hela en mer nyanserad beskrivning, som just den minut då en människa föds inte kan se ut som något annat horoskop under loppet av några hundra år. Det betyder att två levande människor inte kan ha två likadana horoskop. För att detta skall vara möjligt så krävs det att två barn föds exakt samtidigt på samma plats. Det är i praktiken otänkbart men naturligtvis möjligt. Detta innebär att ett horoskop är helt personligt och att det som går att uttyda bara gäller den som horoskopet är ställt för.


normal

Hur ställs ett horoskop?

Ett geocentriskt horoskop räknas ut från det ökonblick då ett barn föds. Om barnet i födelseögonblicket kunde se solen och dessutom de stjärnbilder som ingår i zodiaken så skulle det också kunna se vilken stjärnbild som solen var framför. Zodiaken består av tolv tecken. Med något av de tolv tecknen som bakgrund ser det från jorden ut som solen vandrar igenom dessa tecken en efter en tills den har passerat alla tolv och då har gått ett varv. Efter ett varv gör den ett varv till o.s.v. Varje varv tar ett år. Varje tecken c:a en månad. Zodiaken är inbelad i 360 grader som en cirkel skall vara. Varje tecken är 30 grader. Det tar lite drygt en dag för solen att avverka en grad. Den går 0.98 grader på ett dygn.

Solen är den viktigaste punkten i horoskopet. Den symboliserar det andliga, jagidentiteten, livskraften, ursprungliga jaget. Den som vi är ämnade att vara.

Om det nyfödda barnet också tittar mot horisonten i födelseögonblicket och samtidigt ser det zodiaktecken som är bakom så får det reda på var ascendenten befinner sig. Ascendenten ändras i varje sekund. Även om det är en liten förändring så är den inte obetydlig. Det tar ett dygn för ascendenten att gå ett varv runt zodiaken.

Denna punkt i horoskopet beskriver hur vi uttrycker oss och hur omgivningen uppfattar oss.

Lika fort som ascendenten rör sig, rör sig också Medium Coeli. Den behöver ett dygn för att gå ett varv runt zodiaken. Dessa två punkter är de snabbaste i horoskopet. Medium Coeli står för den punkt som är mitt på himmelen i födelseögonblicket. Bakom denna punkt finns ett av zodiakens tecken.

MC beskriver hur vi förvaltar och utnyttjar våra talanger. De färdigheter som hjälper oss att komma framåt i livet. Ofta är det det område som vi blir yrkesutövare inom.

Någon stans på himmelen finns också månen. Om det nyfödda barnet kunde se månen och det tecken som är bakom så vet det också var månen befinner sig i horoskopet.

Månen är sedan urminnes tider livets moder, precis som solen är livets fader. Månen står för moderlighet och känslolivet. I horoskopet är denna punkt själslivets punkt. Varje människa väljer sin själsliga väg och månen visar vilken denna väg är.

Dessa är de fyra viktigaste punkterna i horoskopet.

Eftersom ett nyfött barn inte ser allt detta så går det att räkna ut hur barnet skulle ha sett det. Först gäller det att veta vilken plats barnet är fött på och sedan vilken tid. När detta är klart går det att räkna ut var varje punkt befann sig i födelseögonblicket sett i från födelseplatsen.

Varje punkt i horoskopet representerar en del av personligheten. Alla punkter tillsammans blir en mycket exakt beskrivning av en personlighet. För att veta vad varje punkt uttrycker, bedöms de utifrån vilket tecken de befinner sig i. Det betyder att varje punkt har 12 olika grunduttryck beroende på vilket tecken de befinner sig i.

normal

Tror du på horoskop?

10 december 2002 deltog 111 364 personer i LunarStorms WZUP-enkät där frågan Tror du på horoskop? ställdes.

Ja: 10 % av männen, 16 % av kvinnorna.
Ja, lite kanske: 43 % av männen, 60 % av kvinnorna.
Nej: 47 % av männen, 24 % av kvinnorna.