Hem

Luna Måne, Magisk planet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 4031, v13 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Måne och Magisk planet

Jordens måne är vår närmast belägna himlakropp.

Alias: luna, måne, månen, the moon och tidvatten

normal

Månförmörkelse

Vid månförmörkelser passerar månen genom jordens skugga.
Vilket betyder att månen och solen befinner sig på olika sidor om jorden.

Dock finns det olika månförmörkelser. Detta beror på hur månenn passerar genom jordens skugga. Det finns nämligen en halvskugga och en helskugga.
Dom olika är:

1. Halvskuggeförmörkelse:
Denna kan inte ses med blotta ögat. Och denna är att månen passerar genon halvskuggan.

2. Partiell månförmörkelse:
Bara endel av månen paserar här genom helskuggan och resten genom halvskuggan.

3. Total månförmörkelse:
Hela månen passerar genom helskuggan. Och vid denna så passerar månen även genom halvskuggan före och efter.

normal

Månens faser växlar - den kan bara lysa med reflekterat solljus och under sitt omlopp vänder den sin solbelysta sida mot jorden - i större eller mindre grad. Max vad vi från jorden kan uppfatta av månytan är c:a 60%.

Från nymåne till nymåne tar det 29 dygn 12 tim och 2,8 sek.
Fullmåne ger 0,3 lux belysning.
Månen har en massa som är 1/81 av jordens och diametern är 3 480 km.
Vatten finns inte på månen och temperaturen växlar mellan +120 och -160 grader Celsius.

Tidvatten är ett fenomen orsakat av solens och månens inverkan. En tidvattencykel är en fas då vattenytan sjunker (ebb) och en fas då den höjs (flod). Detta beror på att månens och jordens tyngpunkter kretsar kring systemets gemensamma tyngdpunkt inom jorden, men c:a 4 500 km från medelpunkten.

Centrifugalkraften och månens attraktion balanserar varandra endast i jordens medelpunkt - alltså blir skillnaden mellan dessa krafter olika stor vid alla jordytans punkter och bildar tidvattnets kraft.