Hem

7 - Vagnen Kort i Stora Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 588, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/trumf_07.html
är Kort i Stora Arkanan

Den medvetna människan som är beredd att resa inåt för att utforska sitt omedvetna

Alias: 7 - stridsvagnen, 7 - vagnen, stridsvagnen, the chariot och trumf 7

normal

Rider deck

Symboliserar: Undsättning, förtänksamhet; också krig, triumf, övermod, hämd, besvär.

Omvänd: Tumult, stridigheter, konflikt, process, oenighet.

normal

7 - Vagnen

Ur det engenlska ordet charriot (vagn på svenska) föddes ordet karriär, och det är det Vagnen handlar om; att göra en karriär i sin personutveckling. Vagnen står för introvert sökande, dvs att ta hissen ner i sig själv och utforska sitt inre, vad man själv vill, önskar, gör och kan.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Han är beredd att färdas inåt, vilket visas genom att han inte håller i några tömmar som styr sfinxerna, och för att han färdas över vattnet, som symboliserar psykologiskt växande.

Baldakinen med strjärnorna symboliserar att den högre världen blir tillgänglig genom ökad medvetenhet. Han lämnar staden, dvs det medvetna, för att bege sig ut i den vilda naturen - det okända omedvetandet.

Maskerna är hans persona, dvs hans yttre jag, och månskärorna på hans axlar är det omdedvetna.

De svarta och vita sfinxerna representerar den dubbla naturen, den inre konflikten och motsatsernas förening.

Den bevingade solen på vagnen är hans inre sol som ska lysa upp hans inre, och snurran representerar hans resa mot sitt inre centrum. Pinnen genom snurran är världsaxeln (axis mundis).

Sjuorna representerar människans tal; att ta hissen ner till jagets innersta sanning, självförtroende, introspektion, analys, existentiella frågor, esoterik, mystik, motsatsernas förening (den mellan kropp och ande) och chakrana, men också perfektionism och självkritik.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.