Hem

Min tolkning av A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarot-lek Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 495893, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: mabr
är Bok
Behandlar Vatten, Eld, Luft, Jord, Tarotkort, Siffror, Tarot, Tarotläggning, Svärd, Kort i Lilla Arkanan, Hovkorten, Kort i Stora Arkanan, Stavar, Pentagram-sviten, Bägarna, Tarotkortlekar, Siffrorna, Tarot trumf 4: Kejsaren, Tarot trumf 5: Översteprästen, Tarot trumf 6: De älskande, Tarot trumf 7: Stridsvagnen, Fyra i Stavar, Page i Pentagram, Sju i Pentagram, Sex i Pentagram, Fyra i Pentagram, Ess i Pentagram, Prins i Pentagram, Drottning i Pentagram, Tre i Pentagram, Åtta i Pentagram, Nio i Pentagram, Tio i Pentagram, Kung i Pentagram, Två i Pentagram, Fem i Pentagram, 0 - Narren, 10 - Lyckans hjul, Två i Stavar, Tre i Stavar, Siffran sex, Siffran två, Siffran sju, Siffran fem, Siffran tre, Siffran tio, Siffran ett, Siffran åtta, Siffran nio, Siffran fyra, 1 - Magikern, Tarot trumf 12: Den hängda mannen, Sex i Stavar, Fem i Stavar, Nio i Stavar, Sju i Stavar, Åtta i Stavar, 2 - Översteprästinnan, Tarot trumf 9: Eremiten, 8 - Styrka, Tarot trumf 11: Rättvisan, Tarot trumf 13: Döden, 14 - Alkemisten, Tarot trumf 15: Djävulen, Tarot trumf 16: Tornet, Tarot trumf 17: Stjärnan, Tarot trumf 18: Månen, Tarot trumf 19: Solen, 20 - Yttersta Domen, Tarot trumf 21: Världen, Ess i Svärd, Två i Svärd, Tre i Svärd, Fyra i Svärd, Fem i Svärd, Sex i Svärd, Sju i Svärd, Åtta i Svärd, Nio i Svärd, Tio i Svärd, Page i Svärd, Riddare i Svärd, Drottning i Svärd, Kung i Svärd, Ess i Stavar, Riddare i Stavar, Page i Stavar, Kung i Stavar, Drottning i Stavar, Tio i Stavar, Tarot trumf 3: Kejsarinnan, Drottning i Bägare, Ess i bägare, Nio i bägare, Åtta i bägare, Sex i bägare, Fem i bägare, Kung i Bägare, Prins i Bägare, Sju i bägare, Tre i bägare, Två i bägare, Page i Bägare, Fyra i bägare, Tio i bägare och Element
Publicerad år 2006
ISBN 91-631-4882-X
enligt Zorna
Av Zorna
Upphovsrätt Zorna
tillåtelse Av Bill Lindwall att reproducera Tarotkorten med den svenska texten

Jag har använt mig av A.E.Waite/P.Colman Smiths Tarotlek, med tillstånd av Bill Lindwall som äger upphovsrätten till den svenska översättningen.

Alias: min tolkning av a. e. waite / p. colman smiths tarot-lek

normal

Baksidan

Min tolkning av A. E Waite / P. Colman Smiths Tarot-lek beskriver förutom informationen om hur Tarot-leken är uppbyggda på en sifferbasis, den Stora Arkanans koppling till arketyperna och människans psyke, samt den Lilla Arkanans koppling till vardagliga händelser och de fyra elementen (Luft, Eld, Vatten och Jord).
Dessutom medföljer en tolkning av varje korts betydelse, färger och symboler, samt likheter mellan den Lilla Arkanan och en vanlig spelkortlek.

Mitt intresse för Magi har givetvis också haft ett finger med i spelet, så därför förekommer det ett kapitel längst bak som tar upp olika kombinationer man kan göra mellan Tarot-korten och naturliga redskap, vilka mer utförligt återfinns i boken ”Mitt Magiska Liv, Bok V – Mina Ceremonier, Ritualer och Besvärjelser.

normal

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. TAROT-LEKENS UPPBYGGNAD 5
1:1 MÄNNISKANS PSYKE 7
1:2 STORA ARKANANS UPPBYGGNAD 9
1:3 LILLA ARKANANS UPPBYGGNAD 11
1:4 SIFFRORNAS BETYDELSE 12

2. STORA ARKANANS KORT 21
2:1 TOLKNINGAR 21
2:2 SAMMANFATTNING AV STORA ARKANAN 44

3. DE FYRA SVITERNA I LILLA ARKANAN 47
A) SVÄRDEN OCH LUFTENS ELEMENT 47
B) STAVARNA OCH ELDENS ELEMENT 49
C) BÄGARNA OCH VATTNETS ELEMENT 51
D) PENTAGRAMMEN OCH JORDENS ELEMENT 53
3:1 KORTENS BETYDELSE, 1 – 10 55
3:2 HOVKORTEN 75
3:3 SAMMANFATTNING AV SVÄRDSVITEN 87
3:4 SAMMANFATTNING AV STAVSVITEN 88
3:5 SAMMANFATTNING AV BÄGARSVITEN 89
3:6 SAMMANFATTNING AV PENTAGRAMSVITEN 90

4. FÄRGER OCH SYMBOLER 93
4:1 KORTENS FÄRGUPPSÄTTNING 93
4:2 TOLKNING AV KORTENS SYMBOLER 96
4:3 SYMBOLERNA PÅ KORTET 7 I BÄGARE 108

5. JÄMFÖRELSER AV STORA ARKANANS KORT 109
5:1 SIFFRORNA I KORTEN 109
5:2 GEMENSAMMA FAKTORER I BILDERNA 119

6. SIERSKANS ETIK OCH MORAL 124
6:1 FÖRBEREDELSER 125
6:2 HUR DU BEMÖTER KLIENTEN 129
6:3 FRÅGEFORMULERINGAR 129

7. LÄGGNINGAR 130
7:1 DET NUMMEROLOGISKA HJULET 131
7:2 NÅLSÖGAT 133
7:3 ZORNAS LÄGGNING – SJÄLEN BERÄTTAR 135
7:4 ÅRSHJULET 137

8. HISTORIEN OM PAMELA COLMAN SMITH 139

9. KOMBINATIONER TILL RITUALER OCH BESVÄRJELSER 142
9:1 STORA ARKANAN 142
9:2 STAV – SVITEN 146
9:3 BÄGAR – SVITEN 148
9:4 PENTAGRAM – SVITEN 149