Hem

Fyra i Pentagram Pentagram-sviten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86840, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Upplevbart och Pentagram-sviten

Fysisk trygghet

Alias: four of pentacles, fyra av brickor, fyra brickor, fyra i brickor, fyra i mynt och fyra i pentagram (brickor eller mynt)

normal

Fyra i Pentagram

Fyra i Pentagram symboliserar stabil ekonomi, materiell trygghet och traditioner, men också att något är konservativt eller tråkigt.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Om man tittar på kortet så förs ju tankarna direkt till en snåldjåp, dvs någon som håller starkt i sina pengar, och är inte beredd att låna ut något. Tittar man närmare så ser man att han sitter på sina tillgångar, symboliserat av pallen.

Fyrorna representerar den fysiska världen, de fyra elementen (luft, eld, vatten och jord), de fyra psykologiska typerna (förnimmelse, känsla, tanke och intuition), soliditet, manifestation, stabilitet, trygghet, ordning och helhet, samling, skydd, gränser, harmoni, principer, struktur, överensstämmelser och grundform, men också makt, tröghet, isolering, inskränkthet, förtryck och att man inte ser omgivningen.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.