Hem

Pentagram-sviten Kort i Lilla Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 126679, v11 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är en sorts Kort i Lilla Arkanan

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.

Alias: brickor, myntsviten och pentagram (brickor eller mynt)

normal

Pentagrammen

Pentagrammen symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.

Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.