Hem

Drottning i Pentagram Pentagram-sviten, Hovkort

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86913, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är Upplevbart , Pentagram-sviten och Hovkort

Lilla Moder Jord - bullmamman och örtgumman

Alias: drottning i brickor

normal

Drottning i Pentagram

Drottningen i Pentagram står djuren och naturen nära, är omsorgsfull och sörjer för materiell trygghet och säkerhet, men har en tendens att vara förstenande, uppslukande och överbeskyddande.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Omgiven av naturen sitter drottningen, och man kan nästan kalla henne för lilla Moder Jord, för det är just det fysiska och naturen som hon representerar.

Drottningarna är modersgestalten, Kvinnan med stort K. Hon förkroppsligar kvaliteterna i sin svit, snarare än skrider till handling.
Hon är livets moder som känner kärlek till allt levande, men också är den som kan ta det ifrån oss. Hon har djup förståelse och en väl utvecklad empati, vilket ger henne en god inlevelseförmåga i hur andra människor mår.
Hon står för mognad, kompetens och visdom, men kan också vara falsk, listig, uppslukande och beräknande.
Hon kan också ha svårt för att släppa taget, och vara den som förstenar oss i vår utveckling genom att hela tiden vilja styra och ställa.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.