Hem

Empati Mental föreställning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 94, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/empati.html
är en sorts Mental föreställning , Praktiserbart och Upplevbart

Alias: empati

normal

Förmåga att känna medkänsla till andra människor och sätta sig in i hur de upplever, känner och tänker. En form av förusättningslös kärlekshandling.

normal

Vår förmåga till empati styrs av det lidande vi själva har utsatts för i vår karmiska livscykel. Att vi berörs tyder på att vi själva har gått igenom samma typ av lidande. Om vi däremot stänger en dörr, och inte vill se det uppenbara, så tyder det på att vi ännu inte lärt oss lidandets process.

normal

Förmåga till inlevelse i en annan människas situation.