Hem

Telempati Psykisk kraft

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 527963, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Sylvialill
är en sorts Psykisk kraft , Upplevbart , Praktiserbart och Trobart

Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.

Alias: paranormal empatisk förmåga, telempat, telempati och telempatisk förmåga

normal

Paranormal empati, eller telempati, är en av de mer förbisedda paranormala förmågorna, men kan ha stor inverkan på en människas liv. Med telempati kan man förutom känslor och allmänna sinnesstämningar även fånga upp fysiska symtom hos andra, dvs. bokstavligt talat känna deras eventuella fysiska smärtor och obehag. En person som inte är på det klara med att han eller hon äger en sådan förmåga kan bli förvirrad när det gäller att urskilja sina egna känslor och förnimmelser från andras.

Dr Judith Orloff, som är psykiater och klärvoajant, och har bedrivit forskning i bl a fjärrskådande (Remote Viewing), skriver om paranormal empati i Second Sight:

[Paranormal empati] är förmågan att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor. Människor med paranormal empatisk förmåga är så häpnadsväckande fininställda andligen att de kan känna det som pågår inom andra, både känslomässigt och fysiskt, precis som om det hände dem själva. ...Eftersom de inte begränsas av samma barriärer som andra kan människor med paranormal empatisk förmåga förnimma mer än de någonsin önskat sig. Den här sortens förmåga kan också vara omedveten, användas rutinmässigt och vara införlivad som en vana, och därför kan det hända att man inte inser hur den påverkar ens liv.

När det gäller paranormal empatisk förmåga är det viktigt att klargöra och bli medveten om det som sker. Ett bra tips när det gäller telempati är att lära sig att inte identifiera sig med de symtom och/eller sinnestämningar man fångar upp från andra. Paradoxalt nog fungerar detta bäst om man inte spänner sig och gör motstånd mot eventuell smärta, obehag eller andra förnimmelser, utan låter dem flöda igenom sig och ut igen, som genom en kanal. Meditation och avslappning kan vara till hjälp.

När den paranormala empatiska förmågan blir tydliggjord och integrerad och man lär sig att använda den, kan den bli en stor tillgång. Judith Orloff fortsätter med att beskriva hur hon själv använder den paranormala empatiska förmågan i sitt arbete som psykiater:

I mitt arbete är den paranormala empatiska förmågan en fördel. Jag får större kunskap om vad mina patienter känner, inte bara intellektuellt, utan också i min egen kropp. När jag öppnar dörren till väntrummet för att hälsa en ny patient välkommen kan jag ofta känna hur han eller hon mår innan de har sagt ett enda ord. Det är som om osynliga utskott skjuter ut från deras kroppar och fram till min. Vi rör vid varandra, trots att vi inte gör det fysiskt. Den här förnimmelsen är så subtil att den får mig att tänka på en fjäril, vars vingar skälver omärkligt när den landar i handflatan.

Ur "Second Sight

normal

Ditt barn har gjort sig illa. Din mage drar ihop sig och det gör ont i dig, som om du själv skadat dig.

Att medlidande faktiskt kan göra ont har neurologer vid University College i London nu bevisat. Gifta kvinnor kunde känna sina mäns smärta utan att se deras ansikten.

Smärtcentrum i kvinnornas hjärnor aktiverades. Ju innerligare förhållande desto mer kände kvinnan.