Hem

Äger Havsgud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 683853, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Havsgud

Äger är havsguden som hör till jättarnas släkte

Alias: hler, äger och ägir

normal

Äger - ölbryggaren

Äger har sitt namn efter sjö och hav men han kallas också Hler.

Han är gift med havsgudinnan Ran och har med henne nio döttrar. Ska man ut till havs bör man ge Äger en gåva för att inte kallas till hans gästabud på havets botten. Hit förs de drunknade och här kommer mat och dryck av sig självt till gästerna!

Till hjälp har dock paret två trälar, Elder som är kocken och Fimafeng som är den raske skaffaren.

När havet skummar sades det att Äger höll gästabud och att hans öl var färdigbryggt.
För säkra seglatser åkallades Äger.