Hem

Personlig kraft genom medvetenhet Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 159501, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: The Original
är Facklitteratur
Behandlar Medvetande, Andlig utveckling, Personutveckling och Telempati
Publicerad år 1996
ISBN 91-971881-9-0
sidantal 202
Av Sanaya Roman
Publicerad av Isis förlag

Denna accelererande kurs i att arbeta med energi är skapad av Orin, en vänlig och vis andlig lärare kanaliserad av Sanaya Roman.

Alias: personlig kraft genom medvetenhet

normal

Baksidan

En handbok för dig som vill lära dig använda din känslighet

Denna accelererande kurs i att arbeta med energi är skapad av Orin, en vänlig och vis andlig lärare kanaliserad av Sanaya Roman.

Genom att använda dessa enkla och lättbegripliga processer så har hundratusentals människor över hela världen lärt sig att skapa omedelbara och djupgående förändringar i sina relationer, sin självuppskattning och sin förmåga att älska och bli älskade.

Du behöver inte längre låta dig påverkas av andra människors dåliga humör eller negativtet. Du kan lära dig att upptäcka när du har tagit på dig andra människors energi och enkelt släppa den.

Du kan lära dig att förbli centrerad och balanserad oavsett vad som händer omkring dig, att förstärka vetskaen om vem du är, öka mängden positiv energi omkring dig och hjälpa andra att växa.

Din känslighet är en gåva. Lär dig att använda den för att sända och ta emot telepatiska budskap, öka din intuitiva förmåga och öppna dig för högre vägledning. Du kan lära dig att neutralisera de tyngre och tätare energierna omkring dig och medvetet skapa förutsättningarna som gör det möjligt för dig att vara kärleksfull, fridfull och fokuserad.

Sanaya Romans och Duane Packerts böcker har sålt i mer än en miljon exempelar och har översatts till femton språk.

normal

Innehåll

I. Hälsningar från Orin
II. Att uppfatta energi
III. Att förstå och rikta den osynliga energin omkring dig
IV. Att uppfatta andras energi
V. Vem är jag?
VI. Att bli medveten om det omedvetna
VII. Utveckla dina inre bilder: Att frigöra det sanna jaget
VIII. Finn din djupaste sanning
IX. Resa in i ljuset: Att gå högre
X. Att lära sig villkorslös kärlek
XI. Hantera smärta genom att välja att växa
XII. Öppna din intuition
XIII. Din tankevärld, inre dialog och personliga utsändningar
XIV. Visdom: Att vara ditt högre jag
XV. Telepati: Att förstå icke-verbal kommunikation
XVI. Att ta emot vägledning från de högre världarna

normal

Sammanfattning

Detta är utdrag ur boken Personlig kraft (genom medvetenhet) av Sanaya Roman. På varje sida ur boken finns ett till tre meningar som är skrivet med större bokstäver. Dessa meningar har jag samlat under vardera kapitel. Det är av denna anledning texten kanske kan verka kort och ogrundad. Vill du veta mer om det som sägs så får du köpa boken.

Hälsningar från Orin
Du kan lära dig att känna igen de energier som du omedvetet fångar upp. Du är som en radio som kan ta in många kanaler. Vad du tar in beror på hur du riktar din uppmärksamhet. Dina energicentra öppnas allt mer och därmed ökar din förmåga att bli medveten om, och påverkas av energier som tidigare varit dolda. Många av er växte upp som medvetna, känsliga barn. När du öppnar upp inåt är det viktigt att du utvecklat visdom, befriar dig från smärta och höjer dig över det negativa.

Att uppfatta energi
Visualiseringsprocessen kan omvandla negativ energi till positiv. I varje hem finns energierna och tankarna från dem som bor där. Universum sänder dig hela tiden signaler om vilken väg du ska välja.

Att förstå och rikta den osynliga energin omkring dig
Ju mer du blir medveten om andras energi, desto mer medveten blir du om din egen, inre vägledning. Du kan uppfatta energi i samma grad som ditt hjärta är öppet och kärleksfullt. Din föreställningsförmåga är ett mycket kraftfullt verktyg för att uppfatta energi. När du fokuserar snabbar du upp tiden och riktar energi. Om du är i en besvärlig situation så kan du sända ut kärlek. Kärlek helar och skyddar dig. Ägna tid åt att tänka på det du vill, snarare än på det du inte vill.

Att uppfatta andras energi
Medvetenhet om din kropp, dina tankar och känslor gör det möjligt för dig att upptäcka vilken effekt andra människor har på dig. Kritisera varken andra eller dig själv. När du känner dig nedvärderad, arg eller kraftlös, så är det ett tecken på att andra människor inte är öppna för din energi. Om du vill ha en helande kontakt med andra, så är det viktigt att veta hur mycket du ska ge och hur mycket du ska ta emot. Känslor hjälper dig att skapa din verklighet. Lyssna till andra med ett tyst sinne. Du kan då rikta energiflödet mellan dit själv och andra.

Vem är jag?
Att göra ett åtagande gentemot dig själv innebär att du lyssnar till dina känslor i varje ögonblick och väljer att göra det som är rätt i varje stund. Var medveten om när du ska vara uppmärksam på dina egna behov och när du ska vara osjälvisk. Ta inte på dig ansvaret för andras lycka. Det är bara de själva som kan välja den. Du kan inte välja åt dem. När du ger det du själv vill ha till andra; kärlek, stöd, uppskattning, hjälp och erkännande, kommer du att få samma sak tillbaka. Om du vill lösa upp din rädsla så ska du vända dig om och titta direkt på den. Det du inte tvekar att möta löser upp sig i medvetandets ljus. Älska och acceptera den du är, inte den du borde, eller kommer vara.

Att bli medveten om det omedvetna
Du är inte offer för dolda drifter eller hemliga program. Du har förmågan att blicka inåt och finna svar. När du fokuserar på det som är bra hos andra, så hjälper du dem att uppnå detta. Var medveten om de bilder du skapar av dig själv när du talar om andra. Du gör aldrig någonting som inte är på något sätt är ett försök att föra in mer ljus i ditt liv. För att föra upp det undermedvetna till det högre jaget, så kan du titta på varje område av ditt liv och fråga, ”Vilket är min högsta vision?”. Se var och en du möter som någon som expanderar och växer, så kommer du se dig själv på samma sätt. Om du ber om vägledning, lita på att de budskap som kommer till dig.

Utveckla dina inre bilder: Att frigöra det sanna jaget
Din definition av dig själv som man eller kvinna påverkar ditt beteende starkt. Var uppmärksam på de bilder som du sänder till andra. Håller du dem tillbaka eller hjälper du dem att utvecklas högre med dina bilder? Bilder är lättare för människor att plocka upp än ord. Använd din föreställningsförmåga för att skapa en bild av den högsta och mest helande väg du kan ta; en vision av varför du är här.

Finn din djupaste sanning
Medkänsla är förmågan att leva sig in i någon annans situation. Du behöver inte gå igenom lidande och kamp för att växa. Du har den största kraften av dem alla; förmågan att hela dig själv. Du har förmågan att veta din sanning. När du tänker över vad du ska säga till någon annan, ha bilden av din djupaste sanning klar och öva dig på att uttrycka den på ett kärleksfullt sätt. Att hedra sina djupaste känslor är en stor gåva att ge till sig själv och andra.

Resan in i ljuset: Att gå högre
Din förmåga att applådera istället för att kritisera dig själv kommer att hjälpa dig att växa snabbare. Det finns inget enda, rätta sätt att utvecklas eller följa sin själs väg på. Det är upp till dig att välja det som är bäst för dig. Om det finns något område i ditt liv som inte fungerar, så är det en av dina föreställningar inom det området som behöver förändras. Du kan hjälpa mänskligheten att uppnå fred genom att utveckla dina egna tankar.

Att lära sig villkorslös kärlek
Villkorslös kärlek är att vara källan till kärlek snarare än att vänta på att andra ska vara det. Villkorslös kärlek transformerar rädsla. Rädslan är en plats inom dig som ännu inte upptäckt kärleken. Du lär dig att älska genom att försätta dig i situationer som utmanar din förmåga att känna kärlek. Vad du än ger till andra är det också en gåva till dig själv. Om du inte har någonting att försvara så blir livet lättare, för då behöver du inte låtsas att du är någon som du inte är. Kärlek ger skönhet åt allt och alla. Men mest av allt så ger kärlek skönhet åt dig själv. När du blir fylld av ljus, så ökar din möjlighet att påverka världen omkring dig.

Hantera din smärta genom att välja att växa
Smärta kan bara aktiveras av någon annan om det redan finns smärta inom dig. Ju mer du förstår att en viss situation har något att lära dig, desto snabbare kan du lämna den. Smärta är en kraftfull indikator på växande, och den kan förändras med kärlek. Om andra visar att de är arga på dig, eller på ett eller annat sätt håller tillbaka sin kärlek, låt inte deras negativitet bli en del av ditt svar. Om du har svårt att förlåta människor så kan du låtsas att det är deras sista dagjorden, nästa gång du talar med dem.

Öppna din intuition
Många dörrar kommer att öppnas när du följer din intuition. När du handlar efter din intuition, så kommer dina mål till dig snabbare. Sänd kärleksfull energi till ditt förflutna. Det bästa sättet att öppna upp din intuition är att lyssna på den. När du agerar utifrån din intuition så sker saker och ting alltid lätt.

Din tankevärld, inre dialog och personliga utsändning
Att säga upphöjda, kärleksfulla ord om och om igen höjer ditt sinnes vibration. Tala om de egenskaper du aspirerar på som om du redan hade dem. Genom att utveckla dig själv så högt du kan, så skapar du en dörr som de som är ett steg bakom dig kan gå igenom. Du kan kontrollera dina tankar. Ett tränat sinne skapar känslomässigt lugn och inre frid genom att fokusera på högre ideal, visdom och kärlek. Du kan förändra energin mellan dig själv och andra genom att använda positiva ord.

Visdom: att vara sitt högre jag
Att känna kärlek i stället för att döma förändra negativ energi och oskadliggör den. Istället för att stå emot att göra dig av med lägre tankar, så kan du placera tankar av en högre natur vid sidan av dem. Visdom är att kunna urskilja vilka budskap som du ska vara uppmärksam på och vilka du ska låta vara. Det som är kärleksfullt mot dig själv är alltid kärleksfullt mot andra. Visdom är förmågan att veta när du ska handla och när du ska låta bli. Det är viktigt att känna medkänsla istället för att tycka synd om andra.

Telepati: Att förstå icke-verbal kommunikation
Var medveten om tankeformerna i ditt samhälle. Du kan inte veta vad du plockar upp telepatiskt innan du är bekant med din egen energi. Du har förmågan att veta vad andra tänker. Du kan ta kontroll över de telepatiska budskap som du sänder ut och tar emot. Om du vill ha en djup, nära relation med någon, så måste du först bli medveten om vem du är. Telepati är en förmåga som kan vara ett problem när den är omedveten eller missförstådd. Det är också en gåva och ett ansvar. När du tänker på andra, så tar de emot energi från dig. Det är energigivande och roligt att förändra sina tankevanor och uppleva nya, högre tankar. Det finns sätt att sluta tänka på en person om du vill det. Om du vill ha någonting från någon, se då framför dig när du gav samma sak till någon annan. Du kan stilla dina känslor genom att säga inspirerande, kärleksfulla ord, om och om igen.

Att ta emot vägledning från de högre världarna
Sant helande involverar medkänsla och kärlek för både dig själv och andra. Allt du behöver göra för att ta emot vägledning är att be om den och sedan lyssna. Hjärnan bearbetar ca 40 000 till 50 000 tankar om dagen. När 1 000 eller 2 000 av dessa dagliga tankar riktas mot ett mål, så kommer detta snabbt till dig. Om du blickar uppåt och fokuserar på de högre världarna, så kommer du lika säkert som du andas att få den hjälp och information du behöver. När du skriver ned dina mål, så kommer de till dig snabbare. Om du vill föra in vägledning mera direkt, kanske skapa en kontakt med din egen guide, börja med att skapa inre stillhet. Det är upp till dig att skapa den specifika form som ditt arbete ska ha.

normal

Personlig kraft är bok nummer två i jordlivsserien.

Personlig kraft är en kurs i hur man använder, bearbetar och identifierar de subtila energierna som finns runt omkring oss.

Du får lära dig hur du hanterar negativ energi utan att låta den påverka dig utan kan förbli centrerad och balanserad vad som än händer runt omkring dig. Du får här en möjlighet att utveckla din intuition, sända och ta emot information telepatiskt samt att öppna dig för ditt högre jag.