Hem

Andlig utveckling Utveckling

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 32, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Melle
Denna text är importerad från /old/psi/andlig_utveckling.html
är en sorts Utveckling , Praktiserbart och Trobart

Att medvetet utveckla sin andlighet genom att t ex höja sitt medvetande och uppgå mer och mer i sitt sanna själv.

Alias: andligt växande, individuations-process och inre utveckling

normal

Den andliga utvecklingen är lika individuell och unik för var och en av oss som våra fingeravtryck. På ett sätt kan man säga att hela livet är en andlig utveckling för alla människorJorden, men den stora skillnaden ses mellan de som vandrar sin väg omedvetet och de som vandrar vägen medvetet. I den här texten inriktar jag mig på de senaste. De som lever sina liv omedvetna om att de faktiskt utvecklas skulle troligtvis aldrig ens säga att de utvecklas på det andliga området…

En medveten andlig utveckling påbörjas inte sällan på ett dramatiskt sätt. Det kan vara en livskris orsakad av skilsmässa, en nära anhörigs bortgång, förlust av arbete, abort etc. Många gånger startas resan efter en depression. Hur som helst så är det ofta något stort och dramatiskt som helt plötsligt och orubbligt sätter hela tillvaron på sin spets. Man kanske börjar ifrågasätta hela sitt liv och kanske framförallt meningen med livet.

Människor lägger ofta olika betydelse i uttrycket andlig utveckling. Jag ser andlig utveckling som en resa. En resa mot att bli mer och mer medveten om vem man själv är. Att mer och mer närma sig sin gudomliga härkomst. I detta ingår att upptäcka och lära sig se igenom denna verklighetsillusion vi lever i här på Jorden.