Hem

Självhjälp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 531194, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna

Att hjälpa sig själv vid t ex sjukdom. Att ta eget ansvar för sitt välbefinnande.

Alias: hjälp till självhjälp och självhjälp

normal

All hjälp handlar om självhjälp. När det gäller sjukdomar, hjälper man sin kropp att hela sig själv. För att klara det behöver kroppen från sinnet (the mind). Ingen känner oss så bra som vi själva gör och därför finns det ingen utomstående som exakt vet vad vi behöver. Andra kan försöka hjälpa mig och kanske tror att det men resultatet inte kan bli bestående om inte jag själv vill bli hjälpt och hjälper till själv. ”Gud hjälper dem som hjälper sig själva.” Ett mål vi har i livet är att bli våra egna läkare, helare, psykologer, rådgivare, etc.

Naturligtvis skall vi inte vända ryggen åt de hjälpsökande. De som söker hjälp är villiga att ta itu med sitt problem vilket det än är. De som söker hjälp är redo att ta första steget till självhjälp Jag tror på att det ingår i vår karma att hysa medkänsla för våra systrar och bröder och hjälp där hjälp önskas och där hjälp kan mottagas. Men vi kan inte hjälpa andra förrän vi först har hjälpt oss själva och vi kan hjälpa alla. Det är inte meningen at vi ska vara kryckor under varandras armar eller leva varandras liv. Var och en skall efter bästa förmåga hjälpa sig själv att arbeta ut sin egen karma, den karma som ingen enda av oss kan komma ifrån. De som kan be om hjälp och är villiga att själva bidra till självhjälp kan frigöra sig från sina belastningar. Detta är möjligt först när man förstår att själv ta ansvar för sitt eget liv. Att ta ansvar är ett stort arbete men ett mycket lönande sådant. Det blir definitivt trevligare att leva när man börjar inse det.

Det är viktigt att inte tacka nej när hjälp är erbjuden. Att be om hjälp eller tacka ja till erbjuden hjälp är ett sätt att hjälpa sig själv men en del människor klarar det själva och behöver inte någon hjälp utifrån.

Att leva, lära och utvecklas kan liknas vid när en kvinna föder barn. Hon kommer in i förlossningsrummet. Modern teknik, kunnig personal och kärleksfulla anhöriga finns vid hennes sida. Men hon måste göra det själv. Ingen annan kan göra det åt henne. Kunskap, erfarenheter, medicin, forskning, vetenskap, support och kärlek finns omkring henne men de kan bara bistå, inte göra arbetet åt henne. Det är samma sak i alla områden i livet. Ingen kan göra det åt oss. Vi kan inte köpa oss fria eller mygla eller manipulera oss från det arbete, reser vi oss över lidande och andra svårigheter. Kärlek är svaret på allt.