Hem

Hälsa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 147, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: uskan70
Denna text är importerad från /old/psi/haelsa.html

Att må väl, kroppsligt, känslomässigt, psykiskt och själsligt.

Alias: friskvård, hälsa och hälsan

normal

Friskvård

Ett gott skäl till vegetarism är att man vill vårda den egna kroppen - platsen för medvetandets liv och verksamhet - så att man mår bra och lättare kan förverkliga sig själv. Födans betydelse för hälsan erkänns alltså inom New Age. Och man anser att den enskilde själv bör ta ansvar för sin hälsa och inte bara överlåta den saken åt läkare. Ofta visas misstro mot skolmedicinen. Marilyn Ferguson talar om sjukdomar framkallade av läkare' och skriver: Det har uppskattats att så många som en miljon sjukhusintagna patienter per år befinner sig där på grund av sjukdom som uppstått som biverkan av mediciner eller andra behandlingsformer."

New Age har en holistisk hälsosyn. Man ser kropp och själ som en enhet. Vid sjukdom behandlar man hela människan och tar hänsyn till de kroppsliga, andliga och emotionella behoven. Man ser också människan som en del av sin miljö. Man understryker tankarnas påverkan på kroppen. Ser man till att själen mår bra, så finns det en god chans att även kroppen mår bra.

En vanlig tanke är att allt botande i grunden är självbotande. Människan är sin egen healer genom sina inneboende läkande krafter. Det gäller att stödja dessa krafter, och det gör man genom rätt, positivt tänkande om sin hälsa samt genom healing och rätt livsföring.

Bland New Age-folket finns också ett stort intresse för alternativmedicin.

Man skall älska sig själv är ett vanligt talesätt i New Age-kretsar, men New Age har ingen egocentrisk kroppsdyrkan eller beundran av fysisk skönhet. New Age är mjuk, kärleksfull, medmänsklig.


normal

Naturligt icke konstlat friskt tillstånd i så väl kropp som andesjäl. Balans i levnadstillstånd. Beroende av vätska, kost, fettsyror, vitaminer, mineraler mm i rätt propositioner. (Kroppslig hälsa.)

Den mentala hälsan definieras av harmoni, vitalitet, nyfikenhet och ro.