Hem

Vegetarianism Kost, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 400, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: oskila
Denna text är importerad från /old/psi/vegetarism.html
är Praktiserbart , Kost och Lära

Att leva på vegansk föda, samt något tillägg. Mjölk och ägg är vanligt (lakto-ovo). Vissa kallar sig även vegetarianer fastän de äter fisk. (demo)

Alias:

normal

Vegetarisk livsföring har stor utbredning i New Age-kretsar.

Det finns olika tankegångar bakom ett ställningstagande för en köttfri diet. Man kan säga att djuren är våra vänner, ja rentav våra bröder, som med oss delar livets gåva, och därför vill vi behandla dem väl. Många inom New Age vänder sig mot dålig behandling av djur, exempelvis i djurfabriker och slakthus. De vill inte att djuren skall lida för vår skull. Utifrån de värderingarna blir det naturligt att inte döda eller låta döda djur för att vi människor sedan skall äta upp kadavren.

Några New Age-röster:

- Ett skäl för vegetarism är barmhärtighet mot djuren. Ett annat är att en köttfri diet främjar den egna andliga utvecklingen. Ett tredje skäl är att vi kan mätta fler munnar, am vi lever vefyetsrirkt

- Vi kan utgå från tanken att allt liv har ett gemensamt ursprung, att det ytterst finns bara ETT liv, fastän det uttrycker sig i en oändlig mångfald av former och medvetanden. Denna tanke, som kan upplevas med djup känsla, ger vördnad för varje form av liv. Med denna idebakgrund vill man inte medverka till att djur dödas för att bli mat åt människor. Även växterna är uttryck för liv, men mindre utvecklat än hos djuren. Slutsatsen blir att vi bör välja vår föda ur växtriket.

- Ur hälsosynpunkt är vegetarism överlägsen.

- Budet att inte döda avser naturligtvis alla levande varelser.

- Det är inte ovanligt att människor som hållit på en tid med meditation, spontant övergår till vegetarism.

normal

Kan du tänka dig att vara vegetarian?

18 oktober 2003 deltog 132 965 personer i LunarStorms WZUP-enkät där frågan Kan du tänka dig att vara vegetarian? ställdes.

Ja, kött är äckligt: 2 % av männen, 4 % av kvinnorna.
Ja, för djurens skull: 5 % av männen, 20 % av kvinnorna.
Ja, kött är onyttigt: 1 % av männen, 1 % av kvinnorna.
Ja, jag funderar på det: 3 % av männen, 9 % av kvinnorna.
Ja, jag är det: 1 % av männen, 5 % av kvinnorna.
Nej, kött är livsnödvändigt: 17 % av männen, 9 % av kvinnorna.
Nej, kött är gott: 35 % av männen, 30 % av kvinnorna.
Nej, det kan jag inte: 36 % av männen, 21 % av kvinnorna.

normal

Fördelen med ett vegetariskt liv är att det gör oss starkare, emedan vi ur organismen framkallar krafter, som annars får ligga obrukade i organismen och som då orsakar gikt, reumatism, diabetes osv. Om vi bara äter vegetarisk kost måste växterna göra dessa krafter fria åt människan. Om vi äter animalisk föda, förblir dessa krafter latenta i organismen. De förblir oanvända och resultatet är att de börjar förbruka sig själva i det att de avlagrar ämnesomsättningsproduktet på olika ställen i organismen. Eller också driver de ut ur organismen sådana ämnen, som människan nödvändigt behöver, och tar dem i anspråk för sig själva, som t ex sker vid diabetes. Vi kan förstå sådana samband genom fördjupade kunskaper.