Hem

Ljusambassadörer Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 524643, v3 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Hälsa, Vegetarianismer, Global och Leva på prana
Publicerad år 1999
ISBN 91-972981-1-5
sidantal 294
Av Jasmuheen
Publicerad av Regnbågsförlaget

Den här boken behandlar prananäring på en global nivå. Den tar även upp mycket annat, så som att eliminera den tredje världens fattigdom.

Alias: ambassadors of light och ljusambassadörer

normal

Bokens baksida

Ljusambassadörer är Jasmuheens tionde bok och uppföljaren till hennes bästsäljare Leva på ljus. Otvivelaktigt kommer den här nya boken att bli lika kontroversiell, eftersom hon fortsätter att utmana den rådande ordningen genom att offentligt ta upp diskussionen om prananäring. Det finns också en grundlig genomgång huruvida man kan avskriva den tredje världen dess skulder, få in mera pengar till socialhjälpsprogram genom global nedrustning, lösa upp förbuden, ordna holistiska omskolningsprojekt och eliminiera behovet av läkemedelsanvändning för enskilda människor genom att införa förebyggande hälsovård.

Ljusambassadörer tar också upp de obestridliga, långsiktiga fördelarna med vegetarisk kost när det gäller hälsa och resurshushållning. Den behandlar även de livsstilar som de, som nu är fria från behovet att äta mat, vanligen väljer. Jasmuheen sammanställer också statistik från Ljusamabassadörsskapets Globala Forskningsprojekt liksom resultaten från den forskning som många andra har bedrivit inom det här området. Boken är en sammanställning av forskningsrön, recept och rekommendationer, som radikalt kommer att ändra människosläktets väg, om man följer dem.

Kan du föreställa dig en värld utan krig eller svält eller rädsla?
Kan du föreställa dig en enad värld utan sjukdom och där allt liv respekteras?
Detta är ljusambassadörernas dröm, som de stödjer i skapandet av ett individuellt och globalt paradis för alla.