Hem

Leva på prana Kost, Levnadssätt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 420405, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Ine
är en sorts Kost och Levnadssätt

Att inte äta mat utan endast livnära sig på andliga energier.

Alias: breatharianism, leva på prana, luftarianism, pranaism och prananäring

normal

Frågor och svar

Frågor och svar ur kapitel 10 ur boken Leva på ljus.

normal

Hur upprätthåller du din kroppsvikt?

Att tro att vi måste gå ner i vikt och/eller , om vi inte äter mat, är bara just detta - något vi tror. Samhället säger oss att vi måste ha en balaserad diet, vitaminer osv för att vara friska, och eftersom de flesta tror detta så är det sant för befolkningen i allmänhet. Att livnäras av prana har mer med vår andliga resa och uppvaknade att göra.

Den fysiska kroppen är tjänare till mentalkroppen, som i sin tur betjänar den andliga kroppen. Genom att förändra våra trosföreställningar och våra tankar kan vi på ett enkelt sätt programmera oss själva till att vidmakthålla en önskad vikt, och då gör vi det också.

I Indien finns det idag yogier som bemästrar sitt sinne så mycket och har sådan kontroll över sin egen molekylstruktur att de kan låta sig begravas levande i flera veckor, eller dricka gift, utan att de får några negativa fysiska effekter.

Själv bestämde jag mig också för att det inte skulle vara bra reklam för den här processen om jag såg ut som en anorektiker, så därför programmerade jag min kropp att nå en viss vikt och stabilisera där. Jag höll en vikt av 47-48 kg från den tiden och framåt oavsett hur mycket vätska jag drack eller hur många munsbitar jag experimenterade med för smakens skull.

normal

Hur är din energinivå, känner du dig trött?

Min energinivå är konstant mycket högre än jag någonsin tidigare har upplevt den. Det finns tillfällen när jag känner mig litet mindre energisk, och när jag tonar in till min inre vägledning får jag som regel veta att det beror på att någon omstrukurering håller på att äga rum i en av mina kroppar, vanligtvis i känslokroppen.

normal

Behöver du lika mycket sömn?

Jag har upptäckt att jag sover i genomsnitt fyra till sex timmar per natt, medan jag tidigare sov åtta till tio timmar. Jag älskar att gå och lägga mig för att sova, för jag använder den tiden till utbildning och för att arbeta i andra världar och andra dimensioner. Jag tror visserligen att jag skulle klara mig utan sömn, men för närvarande väljer jag att inte göra det.

normal

Hur är det med avföring och menstruation?

Efter att i två års tid i stort sett bara ha druckit vatten, te och litet utspädd soppa för sällskaps skull, började jag mellan augusti 1995 och januari 1996 att experimentera mera med smak. Jag visste att det jag tog små munsbitar av inte gav mig någon näring, eftersom det ofta var en chockladkaka eller något emd mycket smak, som jag tidigare inte skulle ha ätit eftersom det saknade 'näringsinnehåll'! Under den tiden hade jag avföring en gång i veckan.

När jag intog maximalt tre glas vätska per dag, fann jag att jag urinerade, och ungefär var tredje vecka kom det något som jag kallar för 'kaninspillning' - vilket var obehagligt för mig. Jag fick telepatiskt veta att eftersom jag bodde i en stad, skulle föroreningar och döda celler tillåta detta att fortsätta. Senare upptäckte jag att om jag drack litet katrinplommonjuice en gång i veckan, gjorde detta den här tarmtömningen mer behaglig.

När det gäller menstruationen tänkte jag att eftersom jag inte skulle ha fler barn, skulle det vara lämpligt att programmera kroppen till att sluta blöda. När detta inte fungerade, bad jag Mästarna om vägledning och fick veta att denna regelbundna menstruation var ett 'traditionellt' och acceptabelt tecken på en frisk kropp. Och det var (och är fortfarande) viktigt att fortsätta visa upp tecken på en perfekt hälsa.

normal

Äter du några vitaminer?

Nej. En av de första saker jag insåg var att jag måste släppa idén att någonting annat än ljus skulle ge mig näring. Om jag skulle ändra mitt sätt att tänka och helt lita på att enbart ljus skulle kunna livnära mig, då kunde jag inte äta vitaminer, eftersom det inte fanns behov av det. Det där var svårt för mig, för eftersom jag hade varit vegetarian i över tjugo år, hade jag alltid ätit vitaminer, framför allt spirulina och B12. Om du litar på att ljuset ska livnära och regenerera kroppen, så kommer detta att ske.

normal

Vilka fysiska förändringar har du märkt?

Magen har krympt. Min ämnesomsättning har minskat. Innan jag började ta små 'munsbitar' blev jag aldrig hungrig. (Det var märkligt att på nytt känna hungerkänsla när magen sträckte på sig en smula.) Jag känner mig mycket 'lätt', mer 'utsträckt' och på något sätt multidimensionell. Ibland - när jag är ute och går - har jag känt att enda anledningen till att jag vet att jag är fysisk är för att jag ser mina fotsteg och min skugga. Något av detta kan bero på de inflöden av energi som för närvarande kommer till den här planeten och som även påverkar många.

Jag tappade också litet extra hår när jag tvättade och borstade håret, något som även adnra har rapporterat. Men det var bara tillfälligt. Det återgår tilldet 'normala' inom en månad eller så.

normal

Vilket har varit ditt största problem med den här processen?

Jag måste säga att för mig personligen har den största utmaningen varit leda, dvs 'tråkighet'. Den fysiska kroppen har, med den bakgrund som jag hade, varit relativt lätt att bemästra. Med min europeiska uppfostran och dess sociala tonvikt på mat och att dela med sig, så har det varit svårare att ta hand om den känslomässiga kopplingen till maten. Man behöver bara titta på vad och när människoräter för att se att 90% av ätandet är grundat på känslomässiga orsaker. Även när man träffas och äter middag tillsammans med bekanta så motiveras detta både av fysiska och känlsomässiga skäl.

Att bemästra mentalkroppen har varit det svåraste. Som det alltid blir vid en utdragen fasta, förhöjs känsligheten hos sinnena enormt. Luktsinnet, känseln, hörselsinnet, sunen och smaken. Alla dessa blir naturligt tillfredställa i vardagslivet, men när man slutar att äta och smaka, ignoreras smaksinnet.´


normal

Vad finns det för andra fördelar med att livnäras av ljus?

Matsmältningsprocessen använder energi. När detta inte längre behövs, kan den energin omdirigeras för andra ändamål. För mig tycktes det förbättra eller på skynda mina telepatiska förmågor, eftersom jag började 'kanalisera' inom en månad efter att ha genomgått de 21 dagarna. Nu när jag arbetar så nära och medvetet med de uppstigna Mästarna, är det omöjligt att skilja ut vad som är orsaken till den magi jag nu uppleveler dagligen i mitt liv.

Meditation, stark inre vägledning, fokuserande på min egen utveckling och mitt tjänande, att existeraljus, allt är sammanvävt. Kanske har processen, och det jag lärt mig om sinnets makt över materian, lett till att dörren till föreställningen om fysisk odödlighet har öppnats ännu mer och till att driva på mig att ta det här till mig. Att genomgå en sådan här procssen är inte ett krav för uppstigning. Det är bara en biprodukt som är tillgänglig för dem som vill ha den. Fördelarna med att få kontakt med de uppstigna Mästarna och vår egen underbara JAG ÄR-Närvaro är oskattbara.

I efterhand ser jag att 21-dagarsprocessen helt enkelt är ett sätt att bemästra de fyra lägre kropparna. Även om den manifesterar sig tydligast i den fysiska kroppen, påbörjar vi också ett intensivt arbete både på känslokroppen och mentalkroppen, medan vi vägleds av vår inre andliga varelse rakt igenom hela processen.

Oavsett hur vi väljer att uppnå det, måste alla varelser på det här planet - och vid den här tiden - bemästra sig själva och få sina kroppar i harmoni. Det är en verklighet för mig att inte längre handlar om ett val, för planeten befinner sig på en bestämd utvecklingskuyrs som vägleds av den gudomliga planen. Ju förr vi harmoniserar vår fria vilja med den gudomliga viljan, deesto förr kommer vi att finna det vi har sökt efter.