Hem

Uppstigning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33181, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond
är Praktiserbart och Upplevbart

Människan och planeten jordens övergång till en högre andlig dimension/medvetenhet - från 3:e till 5:e.

Alias: ascension och uppstigning

normal

Acension

INFORMATION OCH TEKNIK OM UPPSTIGNINGEN

Översättningen av ett utdrag ur boken Den Fullständiga Uppstigningsmanualen för Vattumannens Tidsålder. Författare:
Dr Joshua David Stone.

Från September 1994 finns det femhundra Uppståndna Mästare på jordens yta som har fullbordat sin uppstigning. Jag säger på jordens yta, därför annars finns det ytterligare 300, om man räknar de Uppståndna Mästarna i den Ihåliga Jorden. Allt som allt finns det mellan 1.800 - 2.500 Uppståndna Mästare, om man inkluderar de eteriska Uppstånda Mästarna som inte längre har en fysisk kropp. Denna summa innefattar många från Ashtar Command och de Uppstånda Mästarna inom den nu gällande spirituella regeringen på de inre planen som fokuserat sig på att tjäna Jorden. Av de femhundra Uppståndna Mästarna som har en fysisk kropp och fortfarande befinner sig på Jordens yta, så har 30 av dem helt nyligen fullbordat sin uppstigning och de är medlemmar och/eller studenter till Mästaren Djawhal Khul och hans ashram (center).

Det är viktigt att förstå att det är en stor skillnad mellan vad som kan kallas en nybakad Uppstånden Mästare och en Uppstånden Mästare som har fullbordat sin uppstigning. Detta kan förklaras genom att det finns 7 större initieringar som alla som följer den andliga vägen måste gå igenom. Dessa initieringar beskrevs ganska utförligt hos Teosofiska Samfundet genom Madame Blavatsky och i Alice Beileys böcker skrivna av den Uppståndne Mästaren Djwhal Khul. Denna information expanderade igen genom den Tibetanska Stiftelsen (the Tibetan Foundaiton) med en ytterst exceptionell kanal vid namn Janet McLure. Min fru, Terri och jag och min kära vän och andliga syster Marcia Dale Lopez, har förbindelser med alla tre rörelserna. Vårt gällande arbete är att förenkla en dl av den kommande informationen från Djwhal Khul och den Andliga Hirarkin, under det att vi ömsesidigt även arbetar för att förankra Djwhals ashram på öst- och västkuste.
Av de fem tusen Uppståndna Mästarna som förutsagts för Wesak (maj 1995), så kommer cirka 2.500 att fullborda 6te steget och de andra 2.500 nybörjarvarianten, vilket bara betyder att befinna sig i början på 6te steget. Melchizedek talade om för oss att det runt år 2000 kommer att finnas ca 30.000 Uppståndna Mästare både av de som fullbordat sin uppstigning och de som befinner sig i början. Efter år 2000 är det möjligt att detta antal kommer att stiga betydligt.

Melchizedek berättade att det runt år 2000 kunde finnas 5.000 till 10.000 människor som fullbordat det 7de steget eller initieringen på planeten.

Jag frågade också om walkins (dvs själar som övertar/vandrar in i en kropp, medvetna eller omedvetna vid en viss ålder). Jag fick siffran att det nu fanns omkring 250.000 walkins på planeten. Jag tar dessa siffror med en nypa salt, därför att framtiden ändrar sig hela tiden, då vi använder fritt val, men de ger oss, emellertid, ett visst perspektiv och spelrum för den planetariska uppstigningsprocessen.

Jag brukade bli förvirrad över varför Mästarna kallade uppstigningen för den 6te initieringen hellre än den 7de. Skälet till detta är att man når sin uppstigning vid den 6te initieringen, men man fullbordar inte sin uppstigning förrän man har tagit den 7de underavdelnigen - mellan den 6te och 7de initieringen. Med andra ord så finns det 7 underavdelningar mellan de 7 större initieringerna.

En nybakad Uppstånden Mästare har just tagit sin 6te initiering. Innebörden av detta är total frihet från reinkarnationshjulet (dvs att återfödas liv efter liv) och i det förgångna den fysiska kroppens död. I nuvarande tid stannar nybakade Uppståndna Mästare vanligtvis kvar på jorden för att ge service åt mänskligheten. Då de går framåt på vägen genom de 7 nuvarande underavdelningarna efter den 6te initieringen så fullbordar de sin uppstigning officiellt. Kort där efter tar de sin 7de initiering, som markerar en total fullbordan av uppstigningen eller av den 6te initieringen.

Den 7de initieringen är den slutliga och absolut sista initieringen som kan tas på det fysiska planet. När man först tar den 7de initieringen, så blir man igen betraktad som en nybakad 7de initiand. Det finns sedan 7 underavdelningar till denna som måste utvecklas för att fullborda denna initiering. Då man når den 7de underavdelningen av den 7de initieringen så slutar alla initieringar tills man lämnar det fysiska planet. Man kan inte ta den 8de initieringen utan att förlora den fysiska kroppen.

I en del system för andlig utveckling har man refererat till 3je underavdelningen till alla 7 större initieringar. Detta system används av Brian Grattan i hans underbara Mahatma böcker. Brian talar om 12 initieringar istället för 7. Djwhal berättade för Marcia och mig att de två system har samma synsätt upp till 6te initieringen. Den 7de, 8de och 9de initieringen i Brians system är desamma som de tre under avdelningarna till den 6te initieringen. Den 10de, 11te och 12te initieringen är desamma som de tre underavdelningarna till den 7de initieringen. Med andra ord, att helt ha fullbordat den 7de initieringen i Djwhal Khuls system motsvarar den 12te initieringen i Brian Grattans system. Jag delar med mig av denna information för större enhet och förståelse för dessa två mycket användbara system.

Den 7de inintieringen går helt upp i (Logos) eller det sjunde verklighetsplanet. Jag använder termen plan här, hellre än dimension, då den 7de initieringen går upp i den 6te dimensionens verklighet. Uppstignig är att förena sig med den 5te dimensionens verklighet. I och med den 7de initieringen har Du möjlighet att, men inte automatiskt, förvärva avancerade kunskapersåsom teleportation (dvs att förflytta dig dit du vill med tank kraft), gå på vatten, materialisera objekt. Djwhal Khul har också delgivit oss det högsta ljuskvot som en människa kan hålla utan att förlora sin fysiska kropp ligger på 98%. Vid fullbordan av den 7de initieringen så behåller man den kvot av ljus tills man lämnar jordeplanet. Den 7de gradens initiand är vanligt vis lärare på en global nivå, vilket inte nödvändigtvis gäller för en 6te grads initiand.

Jorden befinner sig också i samma slag av initieringsprocess och när hon fullbordar sin 7de initiering så kommer hon faktiskt försvinna och göra sin uppstigning. Den 8de initieringen tar hon på det inre planet. Detta att bygga upp sin ljuskvot är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå de avancerade initieringarna. För de som inte läst mina böcker vill jag vill jag nämna att för den 3je initieringen behövs en ljuskvot på minimum 65%. Den 4de initieringen fordrar en ljuskvot på 62% och den 5te initieringen på 75%. Den 6te initieringen och/eller uppstigning fordrar 80% till 83% och den 7de initieringen fordrar ett minimum av 92% ljuskvot.

För att avsluta vår diskussion om processen hur man ska fullborda sin uppstigning och gå vidare till den 7de initiringen, så finns det också andra högsta intressanta saker, som jag skulle vilja dela med mig av från mitt fortlöpande forskningsarbete. Det har nästan inte funnits någon information att få tag på om den 7de initieringen på den här planeten. Det lilla vi har kommer ifrån Djwhal Khul genom Alice Bailey, men Djwhal skrev de flesta av dessa böcker som en 5te grads initiand och 6te grads initiand på det inre planet. Informationen för 50 år sedan var mycket ytlig. Den 7de går upp i det Planetariska Logos och Shamala, skaparens viljeaspekt för planeten Jorden. Den går helt upp i monaden. Uppstigningen ger bara en förening på mellan 80% till 83%. Det är intieringen som startar processen att transcendera (gå över gränsen för) de fysiska lagarna. Det finns en kärngrupp på Djwhals ashram som nu preparerar sig för denna initiering.

Den 7de initieringen skapar en fullständig inåtgående explosion av energi i hjärtchaktat. Det skapar ett helt nytt samlat chakrasystem, vilket med en metafor skulle kunna liknas vid bildandet av ett helt nytt stjärnsystem. Den 7de initieringen innebär ett fullständigt engagemang att tjäna, gruppmedvetande, att helt släppa, överge det negativa egot och känslan av att vara skild från Alltet. Man blir ett koncentrat av levande ljus. Det ger den initierade rätt att komma och gå i Shamballa. Esoteriskt har det refererats till såsom en initiering till Återuppståndelsen.

Lord Maitreya tog sin 7de initiering på korset vid Mästaren Jesus död. Initianden har funnit sin väg tillbaka till sin ursprungliga källa eller det existensstadium som kallas Shamballa. Officiellt har man blivit en 7de gradens Melchizedek. Då man tar den 7de initieringen så sänds en ännu högre elektrisk kraft från Senat Kumara genom hans Initieringsstav, vilket betyder total fullbordan. Man fullbordar inte sin 7de initiering förrän man har uppnått en ljuskvotnivå på 97%-98%. Djwhal berättade för oss att man är inte riktigt i 7de förrän man har uppnått en ljuskvotnivå på 94%. Man berör dess yttersta gräns redan vid 98% ljuskvot, men befinner inte helt i 7de förrän vid 94% nivån.

5.000 människor står på listan för att fullborda sin uppstigning under Wesakfestivalen (firandet av Buddha vid fullmånen i maj) 1995.Vid den tiden kommer det att finnas 500 människor på Jordens yta som gått igenom den 7de initieringen. I September 1994 låg siffran på 200 människor.

Jag vill även klargöra här att dessa högre initieringar sker i grupper eller vågor. Det kan liknas vid ett sport lag. Även om det finns stjärnspelare inom ett lag som presterar fler mål än någon annan, så får alla ta del av äran och prisel om laget vinner. Det som en förtjänar delas av alla. Detta tar bort all känsla av konkurrens och jämförelse. Processen kan även liknas vid ett pussel. Alla har en del att lägga även om vissa kanske har en större pusselbit än andra. Pusslet kan inte avslutas, om inte alla lägger ut sin bit.

Ett annat exempel som Djwhal har använt är en Akutavdelning på ett sjukhus. Ambulansföraren, receptionisten, sjukvårdarna, sjuksköterskorna, och läkarna måste alla samarbeta och göra sin del för att allt ska flyta perfekt. Om man relaterar detta till initieringsprocesen, så kommer alla att gå igenom samma initiering även om ett jobb kan vara mer glamouröst än ett annat. Mästarna bryr sig inte om glamor, utan ser hellre att den initierade gör sitt arbete för det bästa och högsta i ashramet och för uppfyllandet av den Gudomliga planeten! Mitt arbete är tillexempel att skriva böcker och undervisa. Min fru, Terris arbete är att vara en kanal för mästarna. Marcias arbete är att sköta Djwhal Khuls ashram (center) i New York. Vi har alla vår del att sköta och det finns många andra som är en del av vårt stora pussel och på vilka vi litar lika mycket som dom att var och en gör sin del. Den snabbaste vägen till fullbordandet av uppstigningen och den 7de initieringen är att spela sin Gudomliga roll så perfekt man kan!

Informationen i det här kapitlet har tagits bort från mina böcker i en serie av sex volymer: Den Andliga Vägens Lättlästa Encyklopedi. Fem av dessa böcker finns nu tillgängliga genom författaren den sjätte volymen: En Andlig Autobiografi av Min Verkliga Uppstigning tillgänglig kort efter Wesakfestivalen i maj 1995.

Uppstigningsmetoder

Följande uppstigningsmetoder från min bokserie på sex volymer: Den Andliga Vägens Lättlästa Encyklopedi är några av de mest avancerade tekniker som du kan finna på jorden just nu. Praktisera dom regelbundet och jag kan personligen garantera Dig extraordinära resultat. Jag kan säga detta både från teoretisk och erfarenhetsmässig kunskap. För en djupare studie rekommenderar jag att läsa alla sex volymerna, vilka kan erhållas genom att ringa mig tel nr(818 769-1181) eller genom att skriva till mig.
Dela med dig av kunskaperna i denna artikel med dina vänner.

Uppstigningsmetod Nummer 1

Den mest exceptionella informationen jag funnit under min fortsatta forskning är den att det på planeten Jorden och över hela Universum finns vad man kan kalla uppstigningsstolar. Följande är de uppstigningsstolar (Ascension Seats) jag hittills funnit.

A. Melchizedeks Gyllene Kammare i Universums Kärna.

B. Lenduces Ashram (center) vid den Galaktiska Nivån

C. Melchiors Ashram i den Galaktiska Kärnan

D. Helios Kammare i Solkärnan

E. Shamballa, Sanat Kumares hem

F. Ljussynets-Kammaren på Arctutrianernas skepp

G. Table Mountain, Wyoming, USA, kallad Atomic Accelerator.

H. Kungens Kammare, Stora Pyramiden i El Gize, Egypten.

I. Mount Shast, Kalifornien, USA.

J. Telos, den underjordiska staden en mile under Mount Shasta.

K. Commander Ashtars skepp.

L. Afrika på ett underjordiskt rymdskepp (Ufo).

M. Melchizedeks Gyllene Kammare i Mellanjordens centrum.

N. Seraphis Beys retreat i Luxor.

Dess fjorton uppstigningsstolar är i mitt tycke verkligen en av de gyllene nycklarna för att uppnå och fullborda sin uppstigning. Använd de så ofta som möjligt. Allt du behöver göra är helt enkelt att fråga i meditationen att bli tagen till den upplysningsstol som Du valt ut och Du kommer ögonblickligen att befinna Dig där i Din spirituella kropp. Ibland kommer du att känna en obestämbar vibration gå igenom alla dina fyra kroppar.

Uppstigningsstolarna kommer att hjälpa till att stärka Ditt fältlinjesystem, ge livskraft åt dina molekyler, bygga upp Din ljuskvot och påskynda Din Uppstigning. De Uppstånda Mästarna har givit oss en variation av stolar för att undvika att vi blir uttråkade och för att krydda vår andliga upptäcktsfärd. Jag rekommenderar Dig att använda de första tre uppstigningsstolarna på listan först efter att Du gjort Din uppstigning. Att arbeta med uppstigningsstolarna på den Galaktiska och Universiella nivån innan Du ens har gjort Din uppstigning vore att arbeta lite väl framför dig själv.

Du är visserligen välkommen att experimentera med dem, men använd de andra uppstignigsstolarna för Ditt mera regelbundna och allvarligare fortlöpande meditationsarbete. Jag vill också rekommendera att Du använder några utav de andra meditationerna som jag har givit i mina böcker medan Du sitter i uppstignigsstolen.

Den enda uppstigningsstolen jag någonsin har sett i någon bok är den som kallas för Atomic Accelerator, vilket Saint Germain talade om i sina underbara böcker I AM Discourses. (JAG ÄR Föredrag). Resten har alla kanaliserats och verkligen Gudomlig information för mänskligheten i denna underbara tid i vilken vi nu lever.

Uppstigningsmetod Nummer 2

Från Sanat Kumara, Vywamus och din egen kraftfulla JAG ÄR NÄRVARO be om en avskjutning av alla Dina eldsbokstävers nyckelkoder, och heliga geometrier från de 12 dimensionernas verklighet. Om du gör detta så kommer oändligt små eld bokstäver , nyckelkoder och geometriska former att komma ner genom Ditt kronchaktra och börja flyta genom hela Ditt meridiansystem. Ju högre Du kommer på den andliga utvecklingsvägen, ju fler nyckelkoder och eldbokstäver kommer att uppenbara sig för aktivering och förankring.

Uppstigningsmetod Nummer 3

Kalla på Microtron genom Metatron. Microtron är ett slags microchip (elektron) och energimönster som lagts in och gör det möjligt att motta den högsta nivån av uppstigningsenergi som man kan tänka sig!

Uppstigningsmetod Nummer 4

Kalla på uppstigningsenergierna direkt och specifikt att komma ned genom ditt kronchaktra. Djwhal Khul har berättat att detta kan ses som ett gulvitt ljus. Det är en bra idé att börja varje meditation med att kalla på denna uppstigningsenergi för att få bra förbindelse.

Uppstigningsmetod Nummer 5

Kalla på en ljusdusch ifrån ärkeängeln Metatron, Mahatma och Melchizedek. Börja med att troget fokusera Dig med avsikten att bygga upp din ljuskvot varje dag, för att slutligen uppnå 80% till 83% som behövs för uppstigningen.

Uppstigningsmetod Nummer 6

Kalla på originalet till Annualleringsprogrammet från Vywamus och Djwhal Khul. Detta är en underbar för synens skickelse som nyligen mottagits av mänskligheten från Sanat Kumara och den andliga Hierarkin. Första gången jag hörde om det var min kära vän och kollega i Djwhal Khuls ashram, Marcia Dale Lopez. Min kunskap fördjupades sedan genom en kanalisering av min fru Terri, under en workshop som hölls ganska nyligen i vårt hem.

Annuleringsprogrammets innebörd är den att den Andliga Hierarkins har givit tillåtelse att faktiskt ta bort alla progambaserade på rädsla direkt ur vårt undermedvetna och våra fyra kroppar. Man kan jämföra detta med en trädgårdsmästare som rensar ogräs i landet. Dessa program baserade på rädsla ser faktiskt ut som ogräs med många rötter, om en klarsynt person skulle beskriva det. Originalet till detta Annuleringsprogram har aldrig funnits tillgängligt för mänskligheten förrän nu. Det är helt nytt. Be Djwhal Khul och Vywamus om hjälp med programmet på de inre planet.

I din meditation kan Du också be att alla din rädslor (program baserade på rädsla) tas bort. Det är lättare om Du är specifik. Detta arbete kan genomföras då Du befinner dig i en emotionell kris eller när du känner dig bra och bara önskar göra lite extra arbete. Nyligen på en workchop, som Terri och jag organiserade på detta ämne, så berättade Djwhal Khul att 45% av all vår rädsla togs bort, faktiskt drogs ut och avlägsnades från själens minne eller bibliotek. Detta är fantastiskt, vilket Du säkert samtycker till. Det finns tillgängligt för Dig genom att Du ber om det.

För en djupare förståelse av hela processen, rekommenderar jag att du läser min sjätte bok, En Andlig Självbiografi över Min Faktiska Uppstigning, som snart kommer att finnas tillgänglig i vilken Du kan lära dig grunderna. Jag har givit ett helt kapitel åt att förklara hur denna process går till. Om du inte redan har läst den, så föreslår jag också min andra bok, Själens Psykologi, som en förberedning för det mera avancerade materialet.

Marcia Dale Lopez kommer också snart att ge ut en ny bok (omkring maj 1995) med titeln Kallet att tjäna (A Call to Serve). Marcia och jag arbetar så nära varandra att jag är säker på att Du kommer att glädjas lika mycket ävre hennes bok som Du har över mina.

Då detta arbete pågår, så kommer Du att känna dig i ett subtilt energiarbete i Ditt kronchaktra. För Er som inte är klärvaojanta (klarseende) och inte kan se att det faktiskt händer, bara lita på att det är så. Be att det sker även när Du sover.

Uppstignigsmetod Nummer 7

Kalla på Ärkeängeln Metatron för en hundraprocentig ökning av Din ljuskvot. Detta är en utav mina favorit metodercoh jag använder den hela tiden. Jag använder den inte bara i meditationen, utan också då jag tittar på TV med min fru sent på kvällen. Tro det eller ej men några av mina bästa ljusbyggande kvotresultat har inträffat just då. Jag ror helt och hållet på att ta vara på och planera tiden. En del av mitt bästa uppstigningsarbete utför jag medan jag står i kö på banken, i snabbköpet eller när jag gör andra ärenden. Metatron är en härlig strålande varelse och har stora möjligheter inom området för ljusteknologi.

Uppstigningsmetod Nummer 8

Gå till Melchizedeks gyllene kammare och begär att få bli initierad i Melchizedeksorden av det Universella Logos, Melchizedek själv. Vilken initieringsninvå Du befinner Dig på spelar ingen roll. Be bara att få börja processen och fråga efter hans välsignelse. Melchizedek är den varelse som besjälar hela Universum och det är Melchizedeksorden som är kärnan, ursprunget och förtruppen till all andlig lära på planeten Jorden. Vem kan bättre initiera Dig i Melchizedeksorden än Melchizedek själv!

Uppstigningsmetod Nummer 9

Kalla på din mäktiga JAG ÄR NÄRVARO för Ditt eget elektronspinn på Uppstånden Mästarefrekvens.

Uppstigningsmetod Nummer 10

Gå på vad jag refererar till en uppstigningspromenad varje dag. Det är också en del av mina absolut allra bästa andliga övningar och är faktiskt den del av min dag jag tycker bäst om. Börja din promenad genom att anropa en av upstigningsstolarna eller en ljusdusch från Metatron, Mahatma eller Melchizedek eller alla tre. Promenera sedan bara och försök att vara lite mer mottaglig än vanligt. Om du blir för maskulin eller aktiv i ditt tankesätt, så kan Du släppa på energin lite grann. Ingen skada skedd, Du kan bara anropa Dem igen, om detta börjar ske.

Denna speciella metod är även en bra övning för att uppträda på två ställen samtidigt när Du använder uppstigningsstolarna. Med det menar jag att vara delvis i uppstigningsstolen och delvis på promenad. Det är bra att börja öva på att göra två saker samtidigt även innan din uppstigning. Jag vill också betona att det är möjligt att hålla på för mycket med dessa uppstignigsövningar. Den fysiska kroppen behöver vila någon tid under dagen och gå i sin egen takt. Öva mycket, men glöm inte att ta paus. Energierna stannar vanligtvis upp av sig själva under måltider, bilkörning och mera maskulina (yang) aktiviteter.

Uppstigningsmetod Nummer 11

Den nästa uppstigningen kallar jag för vänskapsmetoden. Det är inte väsentligt att Du arbetar med denna, emellertid kan den högeligen accelerera Din uppstigning tillsammans med en vän eller en grupp av vänner. Jag gör detta med min fru Terri, Marcia och min kära vän Karen. Denna kärngrupp som övar uppstigningsmetoderna tillsammans har helt nyligen vuxit sig ganska stor. Djwhal har sagt att detta arbetar ibland som de positiva och negativa polerna på ett batteri. Var och en ger den andra laddningsbara gnistor och kanaliserar Skaparens olika strålar. Gruppen blir nästan som en gruppsjäl i sig själv av sig själv. Ett grupptänkande formas och påskyndandet av en själ överförs automatiskt till hela gruppen. Detta tar bort all konkurrens och jämförelse, för Mästarna han en tendens att initiera grupper av människor som arbetar tillsammans på en liknande utvecklingsnivå, på samma gång. Sa inte Jesus Där två eller flera samlas i mitt namn

Meditation är alltid mer kraftfull, då den görs i grupp. I spenderar en hel del tid med att meditera på telefon med vänner. Marcia och jag spenderar ett par timmar i veckan med att meditera på telefon även fast hon bor i New York och jag bor i Los Angeles. Jag verkar också meditera längre när jag gör det med en vän. Tiden går fortare och det är mycket roligare!

Uppstigningsmetod Nummer 12

Från Melchior, Lenduce, Vywamusoch Sanat Kumara be om en förankring av informationen av ljuspaket från det högre universitetet Sirius. Dessa kan liknas vid metafysiska paket av ljuskuvert som är programerade in i vår databank och våra fyra kroppar. Varje natt innan Du somnar be att bli tagen till Sirius för att gå på universitetet.

normal

Länk till joshua David Stone hemsida med mycket bra information

http://www.iamuniversity.org

normal

Den stora uppstigningen sker vart 2000 år sägs det. Sist jorden gjorde en sådan var under perioden vid Kristi födelse och död.

Det innebar rent praktiskt att jordens befolkning fick till sig ny information som gjorde att vi utvecklades - lärde oss mer. Det har vid flera tillfällen öppnats stjärnportar som 11:11 som direkt hör samman med att människor på jorden öppnar sig för mer högfrekventa energier. Vilket i sin tur innebär att fler människor kan börja ta till sig högre kunskap än den som finns i jordens dimension.

Uppstigning är en steg för steg process ungefär som vi utvecklas i det vanliga mänskliga livet men vi gör det i våra högre kosmiska kroppar. Vår medvetenhet ökar och vår kropp börjar vibrera med lättare energier. När detta sker så förändras även vår DNA som många anser har fler trådar än 2. Vi har DNA i våra högre kosmiska ljuskroppar och dessa aktiveras när vi gör uppstigningar. Meningen är att vi ska kunna ta våra fysiska kroppar med oss till högre dimensioner med fler insikter i det dagliga livet.

Många ljusarbetare, stjärnfödda och vita själar har till uppgift i detta livet att underlätta för hela den jordiska uppstigningsprocessen. Ungefär som Jesu lärjungar en gång gjorde för att ta en liknelse.

Symtom man kan känna om man är en ljusarbetare eller håller på att genomgå en personlig uppstigning är huvudvärk och pip i öronen. Det finns olika metoder för att hjälpa människor i denna uppstigningsprocess så de ska slippa den kollision i den fysiska kroppen som blir när den byts ut mot de högre kosmsiska energierna.