Hem

Ärkeängel Ängel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 161608, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: No_Name
är en sorts Ängel , Upplevbart och Trobart

Enligt gamla texter finns 92 ärkeänglar. Oftast talas om sju, mest kända är de fyra: Gabriel, Mikael, Rafael och Uriel.

Alias: archangel och ärkeängel

normal

Änglar och ärkeänglar hör till lägsta rangen av nio bland de himmelska varelserna.

Nivåerna av änglar är indelade i tre:
1) Serafer, keruber och troner - närmast Gud
2) Herravälde, härskare och makter - styr elementen och stjärnorna
3) Ärkeänglar, änglar och krafter - Guds budbärare

De flesta känner till de så kallade fyra ärkeänglarna. Totalt sett skall det enligt uppgifter om man söker i gamla texter finnas ca 92 stycken. Nedan presenteras Mikael och Gabriel.

Vad är då ärkeänglarna?

Ärkeänglarna leder alla andra änglar och är Guds sändebud mellan människan och honom själv.
Varje ärkeängel symboliserar en enskild sak.

Vilka är då ärkeänglarna?

Mikael Lag givaren, den gudomliga rättvisans budbärare är ljusets ängel. Hans skyddsområden är de döda samt Israel. Enligt legenden så är det han som verkställer den himmelska överhetens befallningar i fältslag mot ondskan samt andra historiskt viktiga händelser.

På den yttersta dagen så kommer det vara han som skall inleda den nya uppståndelsen med hjälp av sin trumpetsignal, därefter kommer han ta det militära befälet över änglarnas armé och bekämpa satan.

Om man ska beskriva hans utseende så finns det lite olika versioner på beroende på vilken religion man tittar på men här är de vanligaste beskrivningarna:

Enligt islams lära så heter han Mikhail och beskrivs som en stor kraftfull ängel med vingar av smaragd.

I bysantinsk konst har han avbildats med en kejserlig mantel hållandes i en lång vimpel med orden ”Haigos haigos haigos” vilket på svenska betyder ”Helig”.

I Västvärlden är han oftast avbildad som en ståtlig riddare med ett stort heligt svärd.

En annan avbildning av honom är med rättvisans vågskålar klädd i ljusa blåa färger, pärlemor och vitt. Silver på bårder och kors i silver på riddaroket. Ljust halvlångt hår, skägg.

Enligt astrologin är han söndagens ängel.

Gabriel Den gudomliga barmhärtighetens budbärare.

I Islam heter han Jibrail. Han gav instruktioner till Muhammed om hur Koranen skulle nedtecknas och utformas. Han upptecknar Allahs rådslag. Jibrail sägs ha 1600 vingar och hår av saffran.

Enligt en muslimsk legend var det Jibrail som förde Adam och Eva samman igen efter några hundra års skilsmässa. Adam hade förvisats till Ceylon, medan Eva inte fick följa med. Jibrail förde till slut Adam till berget Arafat där han mötte Eva, som nu för första gången blev gravid.

I kristen konst avbildas han med en lilja, som står för nåd. Bilderna av honom föreställer ofta Marie bebådelse, och det är just vid Marie bebådelsedag han firas (vid vårdagjämningen). Hans element är elden.

Namnet Gabriel betyder Guds man. I astrologin är han måndagens ängel.