Hem

Nivåsystemet för Paranormal.se

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 394571, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Nivåsystemet är en belöning för den som bygger upp webbplatsen. En accessnivå för administratörerna. Ett sätt att säkra kvalitén på innehållet.

Alias: nivåsystemet för paranormal.se

normal

Paranormal.se är en gemensam skapelse. Varje medborgare väljer själv hur mycket hon vill arbeta med webbplatsen.

Medlemskapet går INTE ut på att få så hög nivå som möjligt. Syftet är att öka och sprida kunskapen om paranormala fenomen.

Webbplatsen är under utveckling. Nya funktioner kommer att tillkomma och därmed nya saker du kan göra på respektive nivå. Det bästa ni kan göra för webbplatsen är att ställa upp som redaktör för de ämnen ni är intresserad av. (Sätt högt värde för Redaktör när ni specificerar erat intresse för ämnet.) Gå sedan vidare och svara på alla frågor ni får om ämnet så noga som möjligt. Skapa många nya kopplingar. Väktarna kommer att bedöma om dessa kopplingar är logiskt korrekta.

Varje natt görs en test på vad ni gjort och uppfyller ni kraven går ni vidare till nästa nivå, upp till nivå 10. Därefter är ni välkomna att söka in till väktarakademin som lärjunge.

Vågar vi lita på dig?

Vi vill främja hög kvalitet på innehållet. Därför använder vi ett nivåsystem där de med högre nivåer har som uppgift att vaka över kvalitén. Vi kallar dessa personer för väktare.

Vi ger dig högre nivå när vi litar på att du inte kommer att förstöra för oss. För då är det du som har uppgiften att se att nytt material är inmatat på rätt sätt och på rätt ställe med rätt kopplingar.

På en högre nivå behövs det inte bara att vi litar på att du vill väl. Du måste även ha ett gott omdöme, teknisk förståelse, intresse och logiskt tänkande. Utan detta är det lätt hänt att du förstör saker av misstag.

Positiv återkoppling

Många människor tycker det är roligt att kunna avancera och stiga i graderna. I bästa fall gör det att man anstränger sig extra mycket.

Det är psykologiskt viktigt att visa vad vi uppskattar genom att belöna dig för det du gör. Om du bidrar till webbplatsen stiger du i graderna. Du kan se den nivå du är på på din presentationssida eller din startsida.

Titeln är beroende på nivån och anger den roll du har på webbplatsen.

Ekonomiskt bidrag

Paranormal.se behöver även ekonomiskt stöd för att fortsätta existera. Vi väger därför in även ekonomiskt stöd när en person ges en ny nivå. Att medlemmen vid någon tidpunkt haft en stödprenumeration på paranormal.se är allt som spelar roll. Vi vill stimulera medlemmarna att komma över den tröskeln det innebär att skicka pengar. Men det ska inte spela någon roll hur mycket pengar du har att avvara. En stödprenumeration på 1 kr är också välkommen.

För medlemmar som vid någon tidpunkt skickat in pengar är övriga gränsvärden ungefär halverade.
Du får alltså mycket enklare att nå en högre nivå.

Förmåner, nivå för nivå


0Som gäst har du tillgång att läsa alla uppslagsord och även titta runt bland de administrativa uppdateringssidorna. Många medlemspresentationer finns även publicerade i uppslagsverket, fria att läsa.
5Du kan göra sökningar i medlemsdatabasen. Du kommer åt många fler medlemmar än de som finns i uppslagsverket.
6På denna nivån har du tillgång till de flesta medlemmars kontaktuppgifter, så som e-postadress.
7nivå 7 kan du skicka ett meddelande till alla medlemmar listade i ett sökresultat. Gör exempelvis en sökning på alla som bor inom 5 km från dig som har just ditt intresse och skriv sedan ett meddelande som skickas till alla i listan. Om du så önskar kan du även få din egen presentation publicerad i uppslagsverket.
8Medlemmarnas telefonnummer visas, förutsatt att medlemmen skrivit in det och valt att lämna ut det.
10Kandidat för att söka in till väktarakademin

Nivå 11 och uppåt är förknippade med tillgång till fler funktioner för att administrera webbplatsen och validera andra medlemmars bidrag.

Fler funktioner kommer i framtiden att knytas till nivåerna 9 och 10.

Ta det inte på fel sätt

Systemet finns som en inspiration för de som då känner för att göra mer. Men vi vill inte att det ska ge en negativ influens för de som inte gillar nivåer / hierarkier. Var och en ska kunna välja att ignorera nivån. Speciellt bör ni förstå att det inte har att göra med graden av andlig utveckling, esoteriska kunskaper eller något sådant.

Det kommer att komma en inställning där medlemmen kan välja att slippa allt prat om nivåer i menyer och texter.

Alltså: Ta det som en lek, en uppmuntran till att engagera sig i webbplatsen. Nivån har ingen betydelse utanför denna webbplats.

Öppenhet

Alla texter. Allt innehåll är öppet för alla. Även för besökare som inte loggar in. Du kan till och med gå in på administrationssidorna utan att logga in.

Vi gömmer inte innehåll. Det vi gör är att hindra dig från att ändra innehållet.

Vi döljer dock en del information om andra medlemmar i syfte att få så många som möjligt att själv skriva in sig och skriva en presentation. Många medlemmar har också valt att inte gå ut med sina kontaktuppgifter helt öppet. Dessa uppgifter är enbart tillgängliga för andra medlemmar.

Inspirationen till nivåsystemet

Inspirationen till nivåerna kommer från spel, hemliga ordenssystem, kosmiska hiearkier, skråväsen, akademier, politisk administration, osv. Det är ett element av rollspel. En lek.

Datorspel

I ett spel anstränger du dig för att komma längre och längre. Systemet med poäng och nivåer ger dig en kick. Det är psykologiskt tillfredsställande och gör att du vill fortsätta.

Tänk om livet vore lika stimulerande som ett dataspel.

Den här webbplatsen kanske kan bli det. Men här får du istället poäng för hur produktiv du är. Du belönas för att göra något som har ett bestående värde för alla andra medlemmar och besökare.

Skråväsen och akademier

Vid sökandet efter namn på rollerna i webbplatsen kom vi fram till att det var lämpligast att använda termer från skråväsendet.

Vi vill att så många som möjligt ska bidra till uppslagsverket med texter, kategorisering, osv. För att utföra dessa uppgifter behöver du lära dig hantverket.

Du börjar som lärling för att lära dig grunderna. Resultatet från ditt arbete kontolleras noggrant för att du ska lära dig hantverket.

När du lärt dig grunderna blir du gesäll. Då kan du fortsätta arbeta på egen hand, men med stöd av en mästare.

En mästare anses som färdiglärd och dess hantverk får detta sigill av kvalité.

Det hantverk som talas om här har inte att göra med kunskap om något paranormalt. Hantverket syftar på skicklighet att använda det administrativa systemet på webbplatsen för att arbeta med uppslagsorden.

Magiska ordnar

Eftersom webbplatsen delvis handlar magi och mystik, ligger det nära tillhands att tänka på gamla hemliga magiska ordensystem.

Ordensystemet kan användas som en liknelse. Denna liknelse är till vissa delar lockande men har också brister.

Graderna i en orden är symboliskt för medlemmens andliga växande och allt djupare förståelse av mysterierna. Det är en skola där eleven allt eftersom får ta del av nya lektioner när han bemästrat de föregående. Med tiden får eleven fler uppgifter och större ansvar inom orden.

Då lärandet i en orden handlar om att guida en djup psykologisk process av förändring, finns det anledning att hålla lektionerna hemliga tills eleven är mogen för dem. Dessa hemligheter bidrar även till elevens motivation och är ett sätt att undvika missuppfattning och rädslor från omvärlden.

Detta nivåsystem för Paranormal.se kan liknas vid lärandet, men lärandet om webbplatsen. Associationen till hemlighetsmakeri är dock olycklig. Vi har få hemligheter. Vissa medlemmar har önskat hålla sina uppgifter hemliga, så dessa har dolts. Men vad gäller allt innehåll i uppslagsverket och även programkoden bakom systemet, så är den öppen och fri för alla att läsa.

På denna webbplats kallar vi ordensmedlemmarna för väktare. Ska vi använda liknelsen med en magisk orden kan vi kalla lärlingarna för neophyte, gesällerna för adeptus och mästarna för magus.

Film

Att ha ett nivåsystem för access gör att man kan göra som på film; att låta de med högre access komma åt mer information. De med riktigt hög nivå kan nå topphemlig information.

Roller

På en webbplats behövs olika roller. Som ett minimum har vi

1. Webbplatsens skapare
2. Webbplatsens besökare

Eftersom alla kan deltaga i att skapa denna webbplats har vi flera roller, där de olika personerna har ansvar för olika delar.

Dessa roller har lagts på rad, där de med flest rättigheter och skyldigheter har ett större nummer och de med minst rättigheter och skyldigheter har ett lägre nummer.

Systemadministratörerna har nivå 42, användaradministratörerna nivå 41, innehållsadministratörerna, 40, osv. Gäster har nivå 0.

Nivåerna


NivåBetydelseTitel
-2Old membersZombie
-1InactiveSaknad
0GuestsGäst
1Nykomling
2-4New userNovis
5-9Normal userMedborgare
10Framstående medborgare
11Lärling
12-39Trusted userGesäll
40Topic adminMäster
41User adminLivbringare
42Sys adminSkapare

Detaljer, nivå för nivå

Detta är en beskrivning på hur vi planerar att det ska fungera. En del av det är inte klart ännu.


-2En medlem som har bett om att avsluta sitt medlemskap. Dessa är nu spöken / ghosts och kan bara ses av admin, om de besöker undervärlden.
-1Gamla medlemmar som inte loggat in på väldigt länge
0När en besökare (gäst) / visitor väljer att bli ny medlem får hon välja ett ledigt namn och blir då nivå 1.
1En nykomling / newcomer får ange sin e-postadress och får sitt lösenord via den adressen. När hon använder lösenordet från e-post för att logga in hamnar hon på nivå 2.
2Som novis / novice får hon en introduktion till webbplatsen och funktionerna. Nya funktioner presenteras gradvis (i stil med tips vid inloggning). Default konfiguration är alltså att inte visa så mycket detaljer, men detta kan förstås ändras för den som vill. Redan som nivå 2 kan hon ställa frågor, chatta, skriva inlägg, komma med bidrag, osv. Men alla texter måste granskas för att få normal status. För att komma till nivå 3 behöver hon skriva en presentation och välja grad av anonymitet samt ett par andra inställningar.
3Presentation kan godkännas av en väktare (nivå 11+) eller en livbringare (nivå 41) om presentationen var anonym. En godkänd presentation höjer medlemmen till nivå 4. Är presentationen inte godkänd sänks medlemmen till nivå 2 igen.
4Vid nivå 4 introduceras hypertextsystemet samt nettikett och principen för webbplatsen. När hon känner sig redo kan hon ta ett prov med ett antal flervalsfrågor. Om hon klarar provet blir hon med pompa och ståt upphöjd till nivå 5.
5Medborgare / citizen med rätt att konfigurera sin egen miljö och delta i webbplatsens aktiviteter. Tanken är att de flesta medlemmar nöjer sig med nivå 5. De uppmanades att komma hit. Nu när de är här, är det upp till dem själva om de vill gå vidare.
6För att bli nivå 6 behöver hon svara på mer detaljerade frågor om sina intressen. I och med detta visar hon sitt engagemang för webbplatsen.
7Den som spenderat extra mycket energi på att berätta om alla sina intressen kommer till nivå 7.
8Efter att ha kompletterat uppgifter till hennes eget uppslagsord och användt uppslagsverket under en tid kommer hon till nivå 8. Hon behöver också valt en hög grad av öppenhet snarare än anonymitet.
9Efter ytterligare en tid på webbplatsen kommer hon till nivå 9.
10När hon varit medlem en längre tid och engagerat sig socialt kommer hon till nivå 10 så som Ansedd medborgare / Esteemed Citizen. Hon får en framskjuten roll i bland övriga medborgare.
11Du har ansökt om inträde i väktarakademin och tagits in som lärling. Du lär dig hantverket. När du presterat ett par ämnen och texter av fullgod kvalitet välkomnas du in i akademin och hamnar på nivå 12.
12-39Som gesäll är det ditt jobb att ta hand om nya sökande och filtrera inlägg från de andra. Du stiger i nivå genom att skriva texter som får officiell status.
40Träningen är slutförd. Som mästare har du utökat ansvar och inflytande på arbetet med webbplatsen.
41Detta är en specialnivå för de som är användaradministratörer.
42Skapare. Denna nivå är till för de som programmerar systemet. Kan du hantera Perl, Apache, DBI, Template Toolkit, etc, har du en chans att bli en skapare.

Alternativ till nivåsystem

Argument emot nivåsystemet

Jag tycker att rättigheter skall finnas per sak; att rättigheter att kontrollera kopplingar skall vara separerat från rättigheter att kontrollera medlemmars presentationer mm. Istället för nivåer bör varje sak ha sin flagga; inte ens kopplings- och alias-kontroll har samma förutsättningar.

Det system jag föreslår liknar mer unix-grupper, att en medlem kommer med i en viss grupp och därmed får vissa rättigheter, t ex för att skriva på en diskett =)

Det ger mycket mer dynamik och man kommer ifrån holier-than-thou-känsla / drama, samt slipper nivå-strävan som egensyfte. Vi skulle knappast ha någon brist på folk som engagerar sig i att systemet blir bättre utan nivåer;

det skulle däremot bli bättre kvalitet, eftersom de som engagerar sig gör det för att de vill att det skall bli bättre eller innehålla mer, inte för att få högre nivå att flasha med för sina polare :-P

Försvar

Det handlar om hundratals olika funktioner. Det blir mycket mer komplext att ha olika rättigheter för olika saker. Ett gradsystem ger allt mycket enklare både att förstå och att implementera och underhålla.

Dessutom anser jag att det både fungerar bra och dessutom ger en motivation och återkoppling för de som vill engagera sig.

Det är bra att förstå systemet i sin helhet. Funtionerna idag är inte så de kommer att se ut när systemet är mer klart. Var och en ska i stort sett bara arbeta med de områden de har specifikt intresse i. Vem som helst ska kunna säga något om det de är intresserad av. Sen är det upp till de redaktörer som är väktare att kontrollera kvaliteten.

Det finns arbetsuppgifter för alla. Kan vi locka fler att arbeta genom nivåsystemet ser jag det som en god sak. Och jag tror inte att man gör saker av fel anledning bara för att man uppskattar den återkoppling man får från nivån.