Hem

Nunna Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153369, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: cosmos
är en sorts Person

Kvinnlig medlem av klosterorden.

Alias: novis och nunna

normal

Nunna kallas enbart de fast boende i kloster, övriga kallas systrar.

Det finns nunnor inom olika typer av kyrkor, exempelvis katolska kyrkan, svenska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Inom de olika kyrkorna finns olika ordnar, exempelvis Birgittinerorden, Mariadöttrarna, Dominikanorden o.s.v. Så här kan det gå till om man vill gå i kloster:

Efter att ha känt sig kallad att leva efter evangelierna ansöker man först skriftligt om att få gå i kloster. Man får då oftast komma på besök och träffas för att lära känna varandra, kanske efter en tids brevkontakt. Efter en längre tids kontakt, både ansikte mot ansikte och brevledes, görs en bedömning om man är lämplig för att pröva på klosterlivet eller inte.
Man måste naturligtvis vara katolik för att bli nunna i ett katolskt kloster. Man måste också vara kallad av Gud, vilja frivilligt, och inte vara bunden till något eller någon annan genom tex att ha barn under 18 år, vara gift eller liknande.

Första prövotiden är ett postulat på några månader. Om man anses som lämplig blir man alltså först postulant. Det är som att vara gäst och få en försmak, men man lever som nunnorna, genom att delta i deras aktiviteter och levnadsstil. Man har sina civila kläder. Postulatet vara olika lång tid inom olika ordnar.

Nästa steg är noviciatet, vanligen ett år och detta är den viktigaste prövotiden. När man blivit novis får man sina första nunnekläder och en vit slöja.
Löften får inte avläggas förrän efter novistidens slut och då bara för ett eller ett par år i taget.

Den totala prövotiden kan vara upp till sju år eller längre. Det finns kongregationer (klosterordnar) där man inte alls avger livstidslöften.

Med livstidslöften menas - även om det inte sägs ut - att man lovar leva i lydnad, fattigdom, och kyskhet. Men det väsentliga löftet är att leva i enlighet med evangeliet och att delta i de aktiviteter som just den orden ägnar sig åt som man valt att vilja tillhöra.

Efter en längre tid har man möjlighet att ge antingen tidsbundna löften eller eviga löften, det är olika inom olika kloster. Man får en svart slöja på huvudet, som ett tecken på avgivna löften.

Tidsbundna löften innebär att man lovar att leva enligt klosterreglerna och i fattigdom, lydnad och kyskhet under en bestämd tid. Eviga löften innebär att man gör det resten av livet.