Hem

Katolicism Religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 159610, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
är Religion

Katolicismen är den ursprungligt kristna läran. Vid en splittring år 1054 tillkom den grekisk-ortodoxa grenen. Läran, eller den apostoliska kyrkan grundades av Jesus Kristus.

Alias: ecclesisa kyriaké och katolicism

normal

Katolicismen eller - den katolska kyrkan bär det apostoliska arvet vidare. Redan under apostlarnas tid fick de ta ställning till nya frågor och irrläror.
Det första kyrkomötet hölls i Jerusalem år 49 och handlade om förkunnelsen och om vem som skulle vara värdig att förkunna Jesu lära.
Här fastställdes att inte vem som helst får förkunna. Man måste vara förtrogen med den heliga skrift och vara en Andens man - är man lämplig så sätts man i ämbetet medelst handpåläggning.

Den apostoliska successionen står alltså för hur apostlarnas ämbete förs vidare i kedja. Ämbetet betraktas som ett gudomligt uppdrag som den Helige Ande är förknippad med (Matt.28:19-20 och Joh.20:21-22).
Ansvaret för att Jesu budskap vidareförds gick alltså från apostlarna och vidare via biskopar till präster, som blir Kristi ställföreträdare inom katolicismen.

Påven är biskop av Rom och efterträdare till aposteln Petrus som Jesus valde ut att styrka bröderna (Luk.22:32). Han skulle vara herde för hjorden.
Petrus verkade och dog i Rom, vilket bl.a. bekräftats via utgrävningar. Rom var tidigt kyrkans centrum och påvarna var från början ledare men inte lärare.
Först i mitten av 1800-talet började påvarna betrakta sig som förkunnare för hela kyrkan - vilket Andra Vaticankonciliet rättade till.

Biskopen i Rom är herde för läran och kyrkan i egenskap av Petri efterträdare.
För katoliker idag är påven ett teckenenhet i mångfalden - en garant.

Katolisicmen och katolska kyrkan har sitt säte i Vatikanen, påvligt residens i Rom sedan 1377. Vatikanstaden upptar 55.000 kvm och Vatikanpalatset har 1000 rum.
Inom området ligger Peterskyrkan. Kyrkan är där Petrus är.

Enl. Lateranfördragen 1929 är Vatikanstaden en suverän stat med påven som innehavare av politisk och judiciell makt.
Vatikanstaden har en egen guvernör och utrikesrepresentation.