Hem

Apostel Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 161065, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: fregoran
är en sorts Person

Jesus 12 utvalda lärjungar som predikade hans läror i världen.

Alias: apostel och jesus lärjungar

normal

Apostel betyder utsänd eller sändebud och benämningen gavs till de tolv lärjungarna och andra tidiga kristna missionärer som fått i uppdrag att sprida kristendomens budskap efter Jesu död och uppståndelse.