Hem

Judas Iskariot Apostel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154720, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
är Apostel

Den av Jesus lärjungar som förrådde honom för 30 silvermynt.

Alias: judas iskariot

normal

Judas Iska_riot, den av Jesu lärjungar som slutligen förrådde honom (för ”30 silverpenningar”). Förräderiet bestod i att han avslöjade var Jesus uppehöll sig natten efter påskmåltiden (se judaskyss). Vad tillnamnet Iskariot betyder är omstritt; man har bl.a. sökt härleda det ur ett arameiskt ord, som betyder ”den falske”, och ur ett ortnamn, ”mannen från Keriot” (en stad i södra Judéen). I evangelierna framställs han inte som falsk från början, och hans motiv för förräderiet är oklara. Bl.a. nämns penningbegär, att han skulle ha gripits av en ond makt och att ”skrifterna skulle fullbordas” (förräderiet ingick i Guds frälsningsplan). Enligt alla evangelierna skall Jesus ha känt till förräderiet i förväg. Efteråt ångrade sig Judas och gick tillbaka till översteprästerna med pengarna. Då de avvisade honom kastade han pengarna i templet och gick bort och hängde sig. Judas Iskariot brukar skildras som girig och han avbildas med en penningpung och alltid utan gloria.