Hem

Makt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 82273, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Wicked_Witch_of_the_west
är Upplevbart

Position och resurser för enskild eller organisation att utöva kontroll och styra personer eller händelser

Alias: makt, politiker, politisk makt och regenter

normal

Pengar som maktmedel

Vem eller vilka har makt? Den enklaste uppskattningen av makten är att titta på pengar.
De som har mest pengar har mest makt. Det krävs att många med lite pengar går ihop och tycker samma sak för att de tillsammans skall få mer makt än en rik person.

Det är därför feodala samhällen ganska snart i praktiken övergår till demokratiska när den breda allmänheten tillsammans har starkare ekonomi än den förtryckande minoriteten.

normal

Kunskap är makt

I alla slags samhällen är intelligentian den mest fruktade gruppen av dem som på felaktiga - odemokratiska - grunder tillskansat sig, eller upprätthåller, sin maktposition.

Med kunskap följer genomskådande.
Med kunskap följer också förståelse av den struktur (samhällelig och mänskligt psykologisk) som bildar grund för möjligheten till maktutövande.

Då makt är att inneha en position som medför tillfälle att kontrollera och styra andra befästs, stärks och säkras den ofta genom upprättande av nätverk (t.ex. andra makthavare, kartellbildning, underrättelsetjänst, militära skyddsnät inom diktaturer och militärjuntor).