Hem

Din personliga guide Facklitteratur

Den nionde insikten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153799, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: reikicrille
är Facklitteratur
Behandlar Den nionde insikten, Nionde insikten, Tredje insikten, Sjunde insikten, Fjärde insikten, Åttonde insikten, Femte insikten, Första insikten, Andra insikten, Sjätte insikten, Synkronicitet, Relationer, Makt, Jordens framtid och Esoterisk energi
Publicerad år 1995
ISBN 91-46-16828-1
sidantal 253
Av Carol Adrienne och James Redfield

James Redfields bok Den nionde insikten behandlas här steg för steg i en facklitterär form. Det finns även gott om praktiska övningar

Alias: din personliga guide och the celestine prophecy: an experiential guide

normal

Baksidan

Den nionde insikten har lästs av miljoner människor runt om i världen. James Redfields uppmärksammade debutbok gav nyckeln till ett nytt sätt att leva i kontakt med livets andliga dimension.

Din personliga guide är oumbärlig för dig som vill gå djupare. James Redfield har tillsammans med Carol Adrienne utarbetat en guide som hjälper dig att nå livsvisdomen i de nio insikterna. Från den första insikten till den nionde förklarar och fördjupare Din personliga guide sammanhanget som kommer att berika ditt liv.

normal

Innehåll

9. Tack
10. Förord
12. De nio insikterna

Kapitel 1
15. Den kritiska massan: De sammanträffanden som formar våra liv
23. Övningar för individ och grupp
23. Egna övningar för den första insikten
25. Gruppövningar för den första insikten: Möte 1
30. Gruppövningar för den första insikten: Möte 2

Kapitel 2
33. Det längre nuet: Utvidga ditt historiska perspektiv
44. Egna övningar för den andra insikten
49. Gruppövningar för den andra insikten: Möte 3
53. Gruppövningar för den andra insikten: Möte 4
63. Gruppövningar för den andra insikten: Möte 5

Kapitel 3
66. En fråga om energi
77. Egna övningar för den tredje insikten
80. Gruppövningar för den tredje insikten: Möte 6

Kapitel 4
84. Kampen om makten
94. Egna övningar för den fjärde insikten
100. Gruppövningar för den fjärde insikten: Möte 7
102. Gruppövningar för den fjärde insikten: Möte 8

Kapitel 5
105. Mystikernas budskap
123. Egna övningar för den femte insikten
124. Gruppövningar för den femte insikten: Möte 9

Kapitel 6
128. Uppgörelsen med det förflutna: Dina föräldrar och deras kontrolldramer
152. Egna övningar för den sjätte insikten
161. Gruppövningar för den sjätte insikten: Möte 10

Kapitel 7
163. Att få kontakt med energin
179. Egna övningar för den sjunde insikten
184. Gruppövningar för den sjunde insikten: Möte 11

Kapitel 8
188. De personliga relationernas etik: Ett nytt perspektiv på relationer
209. Egna övningar för den åttonde insikten
214. Gruppövningar för den åttonde insikten: Möte 12

Kapitel 9
218. Vår framtida kultur
241. Egna övningar för den nionde insikten
244. Gruppövningar för den nionde insikten

247. Fotnoter
254. Om författarna