Hem

Första insikten Insikt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137867, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Trobart , Praktiserbart och Insikt

Den första insikten handlar om den s k kritiska massan.

Alias: den 1:a insikten och den första insikten

normal

Den kritiska massan - En ny andlig medvetenhet växer fram bland människorna, frambragt av en stor skara individer som betraktar livet som en period av andlig utveckling där oförklarliga sammanträffanden leder oss vidare på färden.