Hem

Individ

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150409, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena

Enskild biologisk varelse, enskilt exemplar - människa, person

Alias: individ och individer

normal

Individ kommer ur lat. individuus, odelbar.
Med individ åsyftas alltså en enda enskild (varelse).

Ordet används förutom om människa även inom botanik och zoologi.