Hem

Fjärde insikten Insikt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137873, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är Insikt

Den fjärde insikten behandlar makt.

Alias: den 4:e insikten och den fjärde insikten

normal

Kampen om makten - Alltför ofta avskär vi människor oss från den större källan till denna energi (se tredje insikten) och blir svaga och otrygga. För att öka vår personliga energi försöker vi då manipulera eller tvinga andra att ägna oss sin uppmärksamhet, ge oss av sin energi. Den som med framgång dominerar andra känner sig starkare, men de andra känner sig i sin tur svagare och kämpar ofta emot. Konkurrensen om den begränsade mänskliga energin är roten och upphovet till alla mänskliga konflikter.