Hem

Ledarskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 471647, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: ahlberg_therese

Att i bestämmande ställning leda andra på en viss väg, i en viss riktning mot fastlagt mål

Alias: boss, chefskap och ledarskap

normal

Ledaregenskaper

Man kan fråga sig vilka egenskaper och/eller färdigheter man måste ha för att leda en grupp människor.
Vissa egenskaper – medfödda eller förvärvade – är en förutsättning för ledarskap överhuvudtaget.
Färdigheter förvärvas genom erfarenhet.

Dvs. medfödd begåvning i kombination med de erfarenheter livet gett en bör gemensamt leda till psykologisk insikt och mognad, tillräcklig för att bli en god ledare under förutsättning att hindren på vägen under livet gett god självkännedom och ödmjukhet inför andra.

Till ledarskapsegenskaper hör förmågan att ha överblick, både i stort och smått; över det totala (gruppen, stämningen, vilka som är auktoriteter osv.) och över enskilda (individer och deras styrka/svagheter).

En bra ledare klarar sig inte med kunskaper i ämnet. En ledare befinner sig i den centrala roll som också ställer krav på att visa vägen för gruppen, att medla i konflikter, att bära ansvar för att alla jobbar mot samma fastställda mål. Detta ska ske genom inspiration – inte genom tvång eller maktutövning.

En bra ledare tänker i begrepp som ”vår grupp”. Han förlitar sig på allas vilja att göra sitt bästa och har medkänsla med alla individerna i gruppen. Han är behjälplig och inte den som styr och ställer och kräver.
En bra ledare vinner respekt för att han gjort sig förtjänt av den.
(Av Jonnie Svensson)

normal

Formella och informella ledare

Det finns formella och informella ledare.

De formella har helt enkelt utsetts till ledare av överordnade. De har förmodligen fått sitt ledarskap p.g.a. bra betyg eller många år i yrket, men det säger ingenting om förmågan att vara en god ledargestalt.

Den informella ledaren har blivit ledargestalt beroende på egna kvalifikationer som att gruppen själva ser honom som en förebild och gärna försöker efterlikna hans ideal och värderingar, hans personliga egenskaper har tillsammans med kunnighet och sakkunskap varit det som automatiskt ställt honom i ledarposition.

Hos den informelle ledaren blir problem lätta att handskas med. Hos den formelle ledaren finns kanske ingen gemenskapskänsla – och problem kan bli olösliga.
(Av Jonnie Svensson)