Hem

Tvångssyndrom Ångestsyndrom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 407695, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: pippi
är en sorts Ångestsyndrom och Upplevbart

Psykisk sjukdom som innefattar både tvångshandlingar och/eller tvångstankar.

Alias: obsessive compulsive behaviour, obsessive compulsive disorder, ocb, ocd, tvång, tvångshandling och tvångstanke

normal

Tvångshandling

Jag inleder med ett exempel: En person har bacillskräck. Det blir ibland till ett sjukligt beteende. Den sjuke känner ett inre tvång att då ex. tvätta händerna. Den sjuke kan inte sluta tvätta händerna – inte ens om det uppstår sår.

Freud menar att undertryckta impulser från Detet kan ta sig märkliga uttryck, exempelvis via tvångshandlingar. Detet är vårt undermedvetna. Impulserna kommer (enligt Freudianskt tänkande från barndomens undertryckta önskningar och behov. (Psykoanalytiskt perspektiv).

Tvångshandlingar är enligt behavioristiskt perspektiv inlärda.
Någonting, någon obehaglig upplevelse/händelse eller trauma har uppstått och förmedlas genom tvångshandlingar.