Hem

Angelus Bön

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655847, v2 - Status: normal.
är en sorts Bön

Angelus är klockringning med påföljande bön inom katolicismen

Alias: angelus

normal

Morgon, middag och kväll ringer man Angelus - tre gånger tre klämtningar som följs av en längre ringning.

Bönen erinrar om att Gud blivit människa. Genom hans förening med det jordiska - Jungfru Marias bebådelse och födsel av Jesus - blev vår vardagsverklighet helgad.

Herrens ängel kom med bud till Maria (Luk. 1:26)
- och hon blev havande av den helige Ande.
Hell dig, Maria...

Se, jag är Herrens tjänarinna. (Luk. 1:38)
- Må det ske med mig som du har sagt.
Hell dig, Maria...

Och Ordet blev kött (Joh. 1:14)
- och tog sin boning ibland oss.
Hell dig, Maria...

Bed för oss, heliga Guds moder
- att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan,
så att vi, som genom ängelns budskap fått veta
att din Son blivit människa,
genom hans lidande och kors
når fram till uppståndelsens härlighet.
Genom samma Kristus, vår Herre. Amen.