Hem

Jungfru Maria Helgon inom kristendom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 391775, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Aguanna
är Helgon inom kristendom

Jesus moder - omtalad redan i 1.Mos. 3:15 som kvinnan som ska bli havande och föda sonen med namnet "Gud är med oss"

Alias: ave maria, heliga maria, jungfru maria och madonna

normal

Jungfru Maria anses av bland annat katolska kyrkan ha blivit gravid oskuld. Hon födde Jesus. Många ber till henne världen över, och hon har en mycket särskild plats inom katolska kyrkan. Hon kallas för Kyrkans moder eftersom hon födde Jesus, och när Jesus skulle korset sa han till sin mor: Se din son, (om en lärjunge) och till lärjungen sa han: Se din mor.

normal

Senaste uppenbarelsen av jungfru Maria

I Betaniagrottan i Cau, Venezuela, har Maria Esperanza Medrano Bianchini sett jungfru Maria flera gånger sedan i mars 1976 och hundratals andra vittnen har också sett uppenbarelsen som bekräftades av den romerska katolska kyrkan 1987.

normal

Maria är Guds moder enligt kristen tro. I Lukasevangeliet (Luk. 1:10, 1:26) berättas hur hon blev befruktad av den Helige Ande (guds kraft). Inom de katolska och ortodoxa kyrkorna är hon det främsta helgonet.

En av de mest omtyckta bönerna inom katolska kyrkan är Ängelns hälsning, bönen Ave Maria, som riktas till henne. Här instämmer den bedjande i ängeln Gabriels hälsning vid bebådelsen, och Elisabets saligprisning av Guds moder (Luk. 1:28, 1:42).

"Hell dig Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
väsignad din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds moder, bed
för oss arma syndare, nu och i
vår dödsstund.
Amen."

En kortare variant lyder:

"Heliga Maria, Guds moder
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen."

latin är de första raderna:

Ave Maria, grátia plena, Dóminus tecum.

Katoliken ber alltså att Maria ska BE FÖR, dvs. vara mellanhand mellan den troende och Gud/Jesus.