Hem

Helgon inom kristendom Helgon

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151706, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Guson
är en sorts Helgon

De har levat så exemplariskt att de efter döden har helgonförklarats. Detta sker efter grundlig undersökning av den katolska eller grekisk ortodoxa kyrkan.

Alias: helgon inom kristendom

Bernard av Clairvaux
Helgon inom kristendom, Mystiker
Helgon och mystiker som grundade klostret clairvaux f 1090 - d 1153.
Jeanne d'Arc
Helgon inom kristendom
Jeanne d'Arc fick fransmännen att ställa sig upp mot engelsmännen och återerövra sitt land.
Ignatius av Loyola
Helgon inom kristendom
Grundare av jesuitorden.
Augustinus
Teolog, Filosof, Helgon inom kristendom
En av de främsta kyrkofäderna,, teolog och filosof på 400-talet. Många av de kristna kyrkornas läror kommer från honom.
S:ta Barbara
Skyddshelgon, Martyr
Skyddshelgon för farliga yrken och plötslig död - jungfrumartyren som spärrades in i ett torn
Heliga Birgitta
Helgon inom kristendom
En kvinna som under 1300-talet fick omkring 700 uppenbarelser och en kallelse att bli ”kristi brud” och Guds språkrör. Grundade en ny klosterorder och blev helgonförklarad efter sin död.
Padre Pio
Helgon inom kristendom, Munk
Italiensk munk med stigmata, som helgonförklarades av sin biktfar påven Johannes Paulus II
Josemaria Escriva
Helgon inom kristendom
Grundare av Opus Dei.
Petrus
Påve, Apostel, Helgon inom kristendom
Roms förste biskop. Korsfästes på order av Nero.
S:t Stefanos
Martyr, Helgon inom kristendom
Den förste kristne martyren
S:t Laurentius
Helgon inom kristendom, Martyr
Martyr och de fattigas beskyddare
S:t Antonios
Munk, Helgon inom kristendom
Eremit och grundare av munkväsendet
S:ta Anna
Helgon inom kristendom
Jungfru Marias moder
Franciscus av Assisi
Helgon inom kristendom
Grundare av franciskanerorden. Djurens skyddshelgon. Första personen med synlig stigmata.
Thomas More
Helgon inom kristendom
Engelsk statsman och humanist som helgonförklarades 1935. Skrivit Utopia. (F.1448-D.1535)
Sankta Agnes
Helgon inom kristendom
Helgon från 200-talet kopplad till lammet och kyskhet, dygd.
Lucia
Helgon inom kristendom
Helgon och Kristen Martyr i Syrakusa under Diocletianus förförjelse ca 304 e.Kr.
Katarina av Alexandria
Helgon inom kristendom
Helgon som dog cirka 300. Dom kvinnliga studerandes skyddshelgon och firas den 25 November.
Moder Teresa
Helgon inom kristendom
Katolsk nunna som arbetade i Indien där hon inrättade orden ”Kärleksmissionärerna”. Helgonförklarad efter sin död.
Jungfru Maria
Helgon inom kristendom
Jesus moder - omtalad redan i 1.Mos. 3:15 som kvinnan som ska bli havande och föda sonen med namnet "Gud är med oss"
Bartholomeus
Apostel, Helgon inom kristendom
En av Jesus 12 lärjungar. Hans helgondag är den 24 Augusti
Antonius
Helgon inom kristendom, Munk
Förmodligen den första munken. Han levde 251-356.
Natanael
Apostel, Helgon inom kristendom
En av Jesus lärjungar
Sankta Cecilia
Helgon inom kristendom
Helgon, Martyr död 230 som räknas som kyrkomusikens och orgelbyggarnas skyddshelgon.
Benedikt
Munk, Helgon inom kristendom
Italiens munk som på 500-talet grundade benediktinerorden.
Stefanos den helige
Helgon inom kristendom
Den förste kristne martyren.
Laurentius
Helgon inom kristendom
Martyr, Helgon och de fattigas beskyddare. Död 258. Firas den 10 Augusti.
Katarina av Siena
Helgon inom kristendom, Mystiker
Katolskt helgon som återförde påvestolen till Rom.
Hildegard av Bingen
Filosof, Kompositör, Mystiker, Helgon inom kristendom
En av medeltidens kvinnliga filosofer, vars tankar främst berörde politik och teologi, samtidsfrågor och medicinska frågor.
Thomas av Aquino
Helgon inom kristendom, Filosof, Kyrkofader, Teolog
Thomas av Aquino var munk inom katolska kyrkans dominikanerorden. Han helgonförklarades 1363 och förklarades som kyrkofader 1567.
normal

Den moderna kanoniseringsprocessen

Från 1200-talet har det varit sed att påven helgonförklarar vilket sker i Peterskyrkan i Rom, som en demonstration att det i varje tid och miljö går att leva i Kristi efterföljd.

1983 ändrade påven Johannes Paulus II kanoniseringsprocessen till att se ut som följer:

När en människa som av den allmänna opinionen betraktas om helig dör kan kyrkans medlemmar vända sig till stiftets biskop och begära att man närmare undersöker den dödes liv.
Biskopen lägger fram en formell begäran för La Santa Sede, och om ansökan godkänns kan stiftet börja sin undersökning. Dokumentationen lämnas till helgonkongregationen i Vatikanen, där nio teologer avgör om ärendet skall lämnas över till troskongregationen.

Även den dödes ofördelaktiga drag ska framläggas av en särskilt utsedd djävulens advokat, allt för att undersöka om vederbörande i heroisk grad utövat de gudomliga dygderna tro, hopp och kärlek.

Därefter kan påven bemyndiga kongregationen att utfärda ett dekret, och den döde betraktas hädanefter som vördnadsvärd.

Härnäst krävs att ett mirakel inträffat efter döden, vilket skall bevisa att den döde de facto hamnat i himlen. Till exempel kan en svårt sjuk människa som bett den döde om förbön, och därefter tillfrisknat, betraktas som ett tecken på att så är fallet. Om vatikanen godkänner miraklet saligförklaras den döde, och får vördas inom vissa bestämda ramar. Martyrer är automatiskt kvalificerade för saligförklaring.

Om man kan påvisa ytterligare ett mirakel återstår bara kanonisering, vilket är detsamma som helgonförklaring. Beslutet kan inte återkallas.

normal

Helgon är människor som i särskilt hög grad levt i gudsgemenskap och visat det genom att för sin tro eller i ett kärleksfullt sätt att vara på gentemot andra. Helgonförklaringen är ett officiellt uttalande från kyrkan att någon under sin livstid har visat tydliga tecken på helighet.

Helgonen har sedan gammal kristen tid trotts kunna be för människornajorden. Man anropar dem om deras förbön.